PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
@ VIENNA HOUSE

Ve společnosti Vienna House můžete svou kariéru začít, nebo prokázat své dovednosti a přidat se k nám jako zkušený profesionál. Pracovní příležitosti ve Vienna House jsou různorodé. Jedinou otázkou je, jak s nimi naložíte! Máte příležitost dosáhnout dlouhodobého úspěchu: rozvíjejte se spolu s Vienna House – přijměte odpovědnost a prokažte vůdčí schopnosti.