Vienna House
SYMBOL POHOSTINNOSTI A CESTOVATELSKÉ VÁŠNĚ

Název „Vienna" odkazuje na kořeny společnosti, které tkví v proslulé kvalitě života a vyhlášené pohostinnosti.. „House" je místo, kde se lidé setkávají a kde se jako hostitelé můžete postarat o zábavu svých přátel a hostů.

PROČ

„Záleží nám na tom, abychom byli autentickým hostitelem, zůstali věrní sami sobě, nenosili žádné masky a nebáli se k věcem přistupovat odlišným způsobem.

Hotel by měl zachytit představivost. A tak tomu i bude, podaří-li se nám skloubit ochotu se zlepšovat s autentičností a jednoduchostí. Podle mě jen tak je vše dokonalé.“

Rupert Simoner, ředitel Vienna House