Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit


Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů

Vienna House Hotelmanagement GmbH

Těší nás, že jste projevili zájem o naši společnost i o naši stránku www.viennahouse.com. Vienna House Hotelmanagement GmbH se sídlem na adrese Dresdner Straße 87, 1200, Vídeň, FN 283788k, Rakousko (dále jen „VIENNA HOUSE“) provozuje pro své klienty a zájemce internetový portál na adrese www.viennahouse.com. Další informace o VIENNA HOUSE najdete na této stránce v sekci Právní oznámení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které ve jménu VIENNA HOUSE provádějí naše dceřiné hotely či hotely, jež spravujeme, a dále také na nabídky, rezervační služby a newslettery, jež jsou k dispozici na našem portálu.

VIENNA HOUSE je součástí skupiny společností. K naplnění svých povinností využívá VIENNA HOUSE na bázi dělby práce také služby společností ze skupiny. Seznam hotelů provozovaných pod značkou VIENNA HOUSE, na něž se toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje, najdete zde. Tento seznam pravidelně aktualizujeme.

Předmět prohlášení

Toto obecné prohlášení o ochraně osobních údajů zakotvuje náš závazek chránit osobní údaje a popisuje a vysvětluje obecná bezpečnostní opatření. Informační povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů plníme prostřednictvím různých prohlášení o ochraně osobních údajů, která jsme vypracovali pro různé části klientské nabídky a která představují nedílnou součást tohoto prohlášení. Další informace o odkaz na dokumenty najdete níže v sekci „prohlášení o ochraně osobních údajů pro různé části klientské nabídky“.

Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k osobě, jejíž totožnost je či může být určena. K příkladům takových údajů patří Vaše jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo atd. i veškeré uživatelské údaje, které jsou společnosti VIENNA HOUSE předány při registraci a zřízení Vašeho uživatelského účtu.

Naše klientské skupiny:


Bezpečnostní opatření

VIENNA HOUSE respektuje soukromou sféru uživatelů své internetové stránky. Obzvlášť si zakládáme na ochraně Vašich osobních údajů a informací, které by mohly vést ke zjištění Vaší totožnosti. Cílem VIENNA HOUSE je naplnit očekávání klientů ohledně našich produktů a služeb. Sem spadá také pečlivé a odpovědné nakládání s údaji, které jsou nám svěřeny v rámci vztahů s klienty. Zavazujeme se, že Vaše údaje budeme chránit podle platných předpisů o ochraně osobních údajů. To platí rovněž a zejména ve vztahu k naší spolupráci s partnery a třetími stranami.

Z tohoto důvodu také neustále přezkoumáváme a vylepšujeme technická i fyzická bezpečnostní pravidla. V systému pro řízení zabezpečení informací (ISMS) jsme prostřednictvím pravidel a opatření implementovali bezpečnostní mechanismy, abychom na všech stránkách a serverech VIENNA HOUSE chránili Vaše osobní údaje před nezamýšlenou ztrátou, zneužitím a pozměněním po dobu, po kterou je máme pod kontrolou.

Dodržování povinnosti ochrany osobních údajů zajišťujeme také pravidelným školením pracovníků a písemným zavázáním zaměstnanců i externích dodavatelů k mlčenlivosti.

Nezletilé osoby

Nemáme v úmyslu neoprávněně shromažďovat osobní údaje nezletilých osob, ne vždy však můžeme ověřit věk osob, které si naši stránku otevřou. Pokud nám nezletilá osoba předala údaje bez souhlasu svého zákonného zástupce, žádáme jej, by se na nás obrátil, aby tyto údaje mohly být smazány a abychom nezletilého již nemohli kontaktovat (například v souvislosti s reklamou). Kontakt: office[a]viennahouse.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů dle klientských

K plnění informačních povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů jsme pro naše klientské skupiny vypracovali speciální prohlášení o ochraně osobních údajů v zájmu čitelnosti a transparentnosti. Kliknutím na odkaz „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ u příslušné klientské skupiny se uživatel dostane na příslušný dokument.

V prohlášeních o ochraně osobních údajů pro různé části klientské nabídky podrobně informujeme o tom,
 • kdo jsme a jak s námi můžete navázat kontakt,
 • na jaké produkty se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů,
 • které kategorie osobních údajů zpracováváme,
 • z kterých zdrojů čerpáme údaje,
 • k jakým účelům zpracováváme osobní údaje (i v rámci naší skupiny),
 • na jakém právním základě tak činíme,
 • komu osobní údaje případně předáváme,
 • jak dlouho ukládáme osobní údaje a
 • jaká práva Vám náležejí v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.
Pokud je v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno, že osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, vychází se samozřejmě z toho, že jste nám udělili účinný souhlas. Pokud souhlas nebyl udělen, nebude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, při kterém bychom se museli o Váš souhlas opírat.

Naši internetovou stránku můžete přirozeně navštívit, aniž uvedete údaje o sobě. V tomto případě, ale také v případě, že stránku využívají registrovaní uživatelé, se přístupová data ukládají bez vazby na konkrétní osobu (např. název poskytovatele, stránka, ze které uživatel stránku navštívil, anonymizovaná IP adresa, datum a hodina návštěvy). Prohlášení o ochraně osobních údajů k tomuto druhu zpracování najdete v „Informacích o souborech cookie“. Tamtéž najdete také vysvětlení sociálních pluginů, s jejichž pomocí lze obsah naší stránky sdílet s ostatními.

Kontakt

Pokud chcete aktualizovat své údaje, jejich zpracování nebo preferovanou formu komunikace nebo pokud již nechcete od VIENNA HOUSE dostávat žádná marketingová sdělení, můžete s námi navázat kontakt tímto způsobem:
 • E-mailem: office[a]viennahouse.com
 • Telefonicky: +43-1-333 73 73 -0
 • Poštou: Dresdner Straße 87, 1200 Vídeň, Rakousko
Máte-li komentáře či otázky k ochraně osobních údajů ve společnosti VIENNA HOUSE nebo k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat některým z níže uvedených způsobů:
 • E-mailem: dataprivacy[a]viennahouse.com
 • Telefonicky: +43-1-333 73 73 -0
Stav k: 01.02.2020

Download PDF