INFORMACE O SOUBORECH COOKIE

 1. Poskytovatel služeb:
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 2. Co jsou soubory cookie?
  Internetové připojení je z technických důvodů anonymní. Poskytovatel internetu nemůže bez dalších mechanismů zjistit totožnost návštěvníků své stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vytváří webový server, načež se přenášejí po internetu a pomocí prohlížeče se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Stránka používá soubory cookie k tomu, aby rozpoznala uživatele a jejich koncové přístroje a uložila preference či informace uživatelů po dobu relace či pro případ, že se vrátí. Soubory cookie se dále používají ke zobrazení reklamy, která odpovídá chování uživatele, a k řízení zobrazování dalšího obsahu.

 3. Jaké druhy souborů cookie existují?
  • Vlastní soubory cookie Zasílá a načítá je pouze doména poskytovatele služeb.
  • Soubory cookie třetích stran Zasílají a načítají je domény jiných poskytovatelů služeb.
  • Relační soubory cookie(session-id) Dočasné soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky mažou. Relační soubory cookie umožňují rozpoznání pohybů uživatele na stránce, aby informace zůstaly zachovány. Bez souborů cookie nemají stránky žádnou „paměť“.
  • Trvalé soubory cookie Trvalé soubory cookie, které se mažou ručně nebo se smažou po uplynutí jisté doby. Díky těmto souborům cookie si stránka „vzpomene“ na uživatele a jeho nastavení, např. volba jazyka, preference, interní záložky či oblíbené položky.

 4. Jak může uživatel odmítnout soubory cookie?
  Informace o správě souborů cookie najdete v nápovědě ke svému prohlížeči či k návodu ke svému koncovému přístroji (tablet, smartphone apod.), např.:
  • Chrome: chrome://settings/content/cookies
  • Firefox: about:preferences#privacy
  • Safari: Předvolby – Soukromí – Cookies a data stránek
  • Microsoft Edge: Symbol tří puntíků vpravo nahoře Nastavení: Údaje prohlížeče

 5. Omezení funkce
  Není-li používání souborů cookie povoleno, některé funkce (zejména přihlášení) a stránky nebudou fungovat dle očekávání.

 6. Jak může uživatel smazat soubory cookie?
  Obvyklé prohlížeče umožňují uživateli mazat uložené soubory cookie (obvykle v nabídce Nastavení či Ochrana osobních údajů).

 7. Jak může poskytovatel služeb soubory cookie využít?
  Poskytovatel služeb je oprávněn ukládat na koncovém přístroji (informovaného) uživatele soubory cookie, jejichž jediným účelem je provádění či usnadnění přenosu zprávy přes elektronickou komunikační síť nebo – je-li to nezbytné – poskytnout službu, kterou si účastník či uživatel výslovně vyžádal (čl. 5, odst. 3 směrnice 2002/58/ES). Pracovní skupina dle čl. 29 směrnice 95/46/ES prohlásila ve svém stanovisku 4/2012 o výjimce z požadavků na souhlas se soubory cookie za přípustné následující soubory cookie:
  • Relační soubory cookie jako vlastní soubory cookie ke sledování údajů, které uživatel zadal při vyplňování internetových formulářů, košů zboží apod., po dobu relace, nebo trvalé soubory cookie, které jsou v některých případech omezeny na několik hodin
  • Autentizační soubory cookie, které identifikují uživatele po přihlášení na dobu relace
  • Soubory cookie zaměřené na bezpečnost uživatele, které po omezenou dobu slouží k rozpoznání chyb při autentizaci
  • Přehrávací soubory cookie pro multimediální obsah, které se používají k ukládání technických dat k přehrání videa či audia po dobu jedné relace
  • Soubory cookie pro vyrovnávání zátěže po dobu relace
  • Soubory cookie pro úpravu uživatelské plochy, např. nastavení jazyka či fontu po dobu relace (či o něco déle)
  • Soubory cookie pro sociální pluginy ke sdílení obsahu pro přihlášené členy sociálních sítí
  Navíc je nutný souhlas uživatele s ukládáním souborů cookie.

 8. Které vlastní soubory cookie se používají?
  • Relační ID Cookie PHPSessID
   Poskytovatel služeb tato ID používá ke zpracování požadavků uživatele, pro kterého vznikla příslušná relace. Při prvním otevření stránky je uživateli přiděleno relační ID a uloženo v cookie. Při následujících otevřeních se toto ID použije k rozpoznání uživatele.
   Životnost: Do zavření příslušného prohlížeče.
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
  • Přihlašovací cookie u registrovaných uživatelů
   Při přihlášení registrovaného uživatele dojde k jeho propojení s cookie Session ID.
   Životnost: Do zavření příslušného prohlížeče.
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
  • Cookie pro automatické přihlášení registrovaných uživatelů Login_SSO
   Obsahuje jednoznačný identifikátor, který při příštích otevřeních stránky rozpozná koncový přístroj uživatele a umožní přenos přihlašovacího statusu uživatele na jinou doménu. (Single sign-on)
   Životnost: Zůstává, dokud jej uživatel aktivně nesmaže.
   Právní základ: Aktivní jednání registrovaného uživatele a tedy i schválení požadované služby.
  • Privacy-policy
   Ukládá informaci, že uživatel schválil zásady pro použití souborů cookie.
   Životnost: 60 dní
   Právní základ: Souhlas

 9. Které známé soubory cookie třetích stran se používají?
  • Google Analytics, , provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
   • _ga a _git: Cookie k rozlišení uživatelů Životnost:_ga: 2 roky _git: 24 hodin;
   • _gat: Cookie k omezení četnosti zadávání požadavků Životnost: 10 minut;
   • _utma: Cookie evidující první a poslední návštěvu a počet návštěv Životnost: Neomezeně;
   • _utmb: Cookie pro časové razítko pro otevření stránky, spolu s _utmc může toto cookie poskytnout informaci o délce pobytu návštěvníka. Životnost: Do konce relace;
   • _utmc: Cookie pro časové razítko pro opuštění stránky, spolu s _utmb může toto cookie poskytnout informaci o délce pobytu návštěvníka Životnost: 30 minut;
   • _utmk: Obsahuje hashovou hodnotu všech souborů cookie typu UTM od Google Analytics; Životnost: Neomezeně;
   • _utmz: Obsahuje informaci o tom, odkud uživatel přišel než navštívil analyzovanou stránku; Životnost: Neomezeně;
   • DoubleClick: Obohacení demografických údajů pro návštěvníky vlastní stránky; Životnost: 6 měsíců;
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
   Ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů:
   http://www.google.com/intl/policies/privacy
   Zamezení shromažďování a zpracování údajů ze strany společnosti Google prostřednictvím následujících odkazů:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Sociální plugin Facebook
   Lze poznat podle loga společnosti Facebook nebo tlačítka Like (To se mi líbí). Již při načítání naší stránky a současném přihlášení uživatele k účtu na Facebooku vznikne připojení s Facebookem. Při připojení mohou být předány údaje specifické pro prohlížeč a uloženy soubory cookie společnosti Facebook, které mj. mohou identifikovat prohlížeč uživatele. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek neznáme celý obsah přenášených dat a nevíme, jak je Facebook používá.
   Facebook Connect:
   Služba, která uživatelům Facebooku umožňuje, aby se se svým profilem přihlásili na naši stránku bez vytvoření speciálního účtu.
   Facebook Impressions
   Výpočet, jak často byl prohlížen obsah, reklama apod., pokud byly zobrazeny v souvislosti se sociální sítí.
   Životnost: Odhlásit uživatele od účtu na Facebooku.
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: http://facebook.com/policy.php

  • Social Plugin Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, hlavní sídlo: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC., Wilton Place, Dublin 2, Irland

   Začlenění pluginů Instagramu, Twitteru, Youtube a LinkedIn, aby bylo možné sdílet reklamní obsah této stránky. Lze rozpoznat podle příslušného loga. Údaje se přenášejí teprve po kliknutí na ikonu. Při kliknutí na příslušná tlačítka vzniká spojení s účtem poskytovatele služeb. Při připojení mohou být předány údaje specifické pro prohlížeč a uloženy soubory cookie společnosti Instagram, které mj. mohou identifikovat prohlížeč uživatele.
   Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek nemáme žádný vliv na soubory cookie a neznáme celý obsah přenášených údajů a nevíme, jak je poskytovatelé služeb používají.
   Životnost: Odhlásit uživatele od účtu na Instagramu
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Youtube: https://policies.google.com/privacy
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  • Atriba; Bing; The Hotel Network; Yandex; AB Tasty
   Ukládají se relační soubory cookie, internetové aktivity ke zjištění pohybů / klikání uživatelů na reklamy / tlačítka k vyhodnocení marketingových kampaní a identifikaci zájmů uživatelů.
   Životnost: 2 roky
   Právní základ: Čl. 5 odst. 3 (Informace)
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Adtriba: https://privacy.adtriba.com/
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Bing: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti The Hotel Network: https://www.thehotelsnetwork.com
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Yandex: https://yandex.com/legal/privacy
   Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti AB Tasty: https://www.abtasty.com/terms-of-use/

  Download PDF