Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO INTERNETOVÉ SLUŽBY

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Zajištění toho, aby informace o společnosti správce byly na internetu k dispozici klientům i zájemcům

 2. Správce
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování
  Na právním základě plnění nebo přípravy smlouvy
  1. Zajištění toho, aby informace o společnosti správce a její reklama byly k dispozici
  2. Poskytování komunikačních a rezervačních kanálů k šíření obsahu, udržování vztahů s klienty, provádění rezervací a správa kuponů
  3. Udržení a zvýšení spokojenosti a loajality klientů díky analýze uživatelského chování s cílem zlepšit nabídku služeb
  4. Zjišťování počtu uživatelů k dokumentaci dosahu stránky

 4. Právní základ zpracování údajů
  1. Využití internetových médií správce je založeno na smlouvě ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR . Vztah vzniká registrací. Správce oznamuje, že při poskytování smluvního plnění začleňuje na své stránky obsah třetích stran (jako odkazy, pixely či pluginy). Vzhledem k technickým okolnostem při otevření obsahu či internetové stránky dochází k tomu, že při načítání stránky se automaticky předávají elektronická identifikační data, zejména IP adresa a nastavení prohlížeče uživatele, těmto třetím stranám a ty je na vlastní odpovědnost zpracovávají. Při využití sociálních médií správce existuje primární smluvní vztah s příslušným poskytovatelem služeb.
  2. Dodatkové služby: Souhlas
   Pro jednotlivé služby na internetové platformě (např. elektronický newsletter) získává správce výslovný souhlas klientů. Souhlas lze kdykoli svobodně odvolat s budoucím účinkem.
  3. Převažující oprávněné zájmy (viz bod 6)

 5. Změna
  Správce při zpracování údajů nemění účel tohoto zpracování.

 6. Popis (převažujících) oprávněných zájmů za účelem zabezpečení IT:
  Správce ukládá IP adresy svých klientů na dobu 7 dní, aby se mohla bránit před cílenými útoky v podobě přetížení serverů (denial of service) a jiných druhů poškození systémů. Na tomto zpracování údajů za účelem udržení provozu a funkčnosti svých internetových služeb má správce převažující oprávněný zájem (důvod 49 GDPR).

 7. Vyhodnocení osobních aspektů klientů
  Vyhodnocení osobních aspektů klientů neprobíhá..

 8. Povinné poskytnutí údajů
  Klient nemá povinnost poskytovat údaje.

 9. Automatizované rozhodování
  Klient nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

 10. Typy zpracovávaných údajů
  Získané správcem: IP adresy (soubory protokolu); Údaje o koncovém přístroji; Použitý prohlížeč; Použitý přístroj; Komunikační protokol; Informace o využívání účtu (např. datum vzniku, počet přihlášení, datum posledního dotazu); Informace o přihlášení k odběru newsletteru; Uživatelské ID; ID uživatele na Facebooku; E-mailová adresa spojená s účtem na Facebooku; Odkaz na profil na Facebooku; Datum posledního matchingu na Facebooku; Místo

 11. Zdroje údajů (pokud je neuvádí klient nebo neshromažďuje správce)
  Např. přihlášení přes Facebook; Sociální média (další informace viz bod 12)

 12. Externí příjemci údajů
  Kategorie externích poskytovatelů služeb (externích zpracovatelů): Banky a poskytovatelé platebních služeb: Platební informace
  Telekomunikační společnosti: Poštovní adresy
  Poskytovatelé IT služeb pro využití kuponů při rezervaci: Podrobnosti o rezervaci
  Google Analytics, provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland: anonymizovaná IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  „Sociální pluginy: “ (Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, hlavní sídlo: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland): IP adresa, URL, soubory cookie a údaje o nastavení prohlížeče

 13. Přenos do třetích zemí
  Následující údaje se při zpracování údajů přenášejí do zemí mimo EU:
  Země | Použití | Druhy údajů
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Google Analytics | Anonymizovaná adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn | Sociální pluginy (po dvojfázovém schválení): IIP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky

 14. Doba ukládání
  Neregistrovaní klienti:
  Osobní údaje, zejména IP adresa, (neregistrovaných) návštěvníků stránky se v zájmu zabezpečení IT ukládají na 7 dní.
  Registrovaní klienti (odebírající newsletter):
  Údaje registrovaných klientů zpracovává správce na výše uvedeném právním základě po dobu smluvního stavu. Správce je může kdykoli upravit a smazat. Smlouva o užívání v každém případě končí zrušením odběru newsletteru. Tento krok vede k okamžitému výmazu. Další informace najdete v oddíle Prohlášení o ochraně“ osobních údajů pro klienty odebírající newsletter na stránce www.viennahouse.com..

 15. Práva subjektu údajů
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Klient má právo požadovat informaci, zda o něm zpracováváme osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – Oprava: Klient má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – Smazání: Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – Omezení: Klient má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – Přenositelnost údajů: Klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR – Námitka: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů na základě převažujícího oprávněného zájmu.

 16. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR
  Každý klient má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 17. Dozorový úřad
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF