Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY ODEBÍRAJÍCÍ NEWSLETTER

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Zasílání internetových informačních nabídek v newsletteru pro registrované klienty

 2. Správce
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování
  • Na právním základě plnění nebo přípravy smlouvy
   1. Zasílání informační nabídky produktů a služeb VIENNA HOUSE přes internet registrovaným uživatelům/klientům (spotřebitelům a podnikatelům)
   2. Uchovávání klientských informací před pobytem, během něj a po něm
   3. Zvýšení spokojenosti a loajality klientů pořádáním výherních her, akcí a anket
   4. Zajišťování komunikačních kanálů VIENNA HOUSE k obsluze smluvních vztahů
   5. Správa odhlašování odběru newsletteru, akčních nabídek, nabídek pro turisty či anket o spokojenosti se službami
   6. Šíření vlastní a cizí reklamy v internetových informačních nabídkách a produktech
  • Na právním základě (převažujících) oprávněných zájmů of VIENNA HOUSE: Přímý marketing:
   1. Znovuzískávání starých klientů a získávání nových klientů
   2. Zjišťování počtu uživatelů produktů k dokumentaci záběru stránky
   3. Udržení spokojenosti a loajality klientů (s použitím profilování, viz bod 9.).
   4. Šíření/zobrazování reklamy na nabídky a služby VIENNA HOUSE prostřednictvím přímého marketingu („marketingové účely“), pokud je to ze zákona přípustné.
   5. Vylepšení služeb VIENNA HOUSE díky anketám a analýze dotazníků, řešení požadavků/stížností a nabídce výhod z věrnostních programů,

 4. Změna účelu (předávání)
  Přímý marketing:
  VIENNA HOUSE prohlašuje, že osobní údaje klientů zpracovává i pro účely přímého marketingu (vč. profilování). Přímým marketingem chce VIENNA HOUSE podpořit odbyt příslušných služeb (vlastních či cizích). Údaje nejsou za tímto účelem předávány třetím stranám (tj. stranám, které nejsou spojeny se skupinou). Nenastává neslučitelnost s účelem původního shromažďování údajů.

 5. Námitka vůči zpracování za účelem přímého marketingu:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů pro přímý marketing (vč. profilování), a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k těmto účelům.

 6. Právní základ zpracování údajů
  1. Zasílání newsletteru Plnění nebo příprava smlouvy: Odběr newsletteru je založen na smlouvě ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR . VIENNA HOUSE oznamuje, že při poskytování smluvního plnění začleňuje na své stránky obsah třetích stran (jako odkazy, pixely či pluginy). Vzhledem k technickým okolnostem při otevření obsahu či internetové stránky dochází k tomu, že VIENNA HOUSE při načítání stránky automaticky předává elektronická identifikační data, zejména IP adresu a nastavení prohlížeče uživatele, těmto třetím stranám a ty je na vlastní odpovědnost zpracovávají.
  2. Přímý marketing (vč. profilování): převažující oprávněné zájmy VIENNA HOUSE (viz bod 8.)

 7. Popis (převažujících) oprávněných zájmů za účelem přímého marketingu:
  VIENNA HOUSE zpracovává údaje klientů, nikoli však údaje dětí či zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé osobní údaje), také proto, aby je využila pro přímý marketing v souvislosti s (dalšími) produkty, a to i pro společnosti ze skupiny, jejíž je součástí (viz také bod 5). VIENNA HOUSE má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (důvod 47 GDPR, poslední věta). Zpracovávány jsou výlučně údaje, kterými VIENNA HOUSE disponuje díky smluvnímu vztahu a pro které dosud neuplynula lhůta uložení. K prodloužení doby uložení v této souvislosti nedochází. Hlavním cílem zpracování údajů je získávání klientů tak, aby znovu došlo ke vzniku (před)smluvního vztahu a k posílení vazby s klienty. VIENNA HOUSE se zde opírá o své právo provádět obchodní činnost, které je chráněno zvyklostmi i ústavou (čl. 6 rakouského ústavního zákona), a o právo komunikovat (zejm. čl. 10, který chrání i reklamní opatřen) a o právo
  • Na předávání informací poštou;
  • Na provádění reklamních hovorů se souhlasem;
  • Na předávání informací elektronickou poštou se souhlasem;
  • Na předávání informací elektronickou poštou dle § 107 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích;
  Při využití těchto údajů dodržuje VIENNA HOUSE ustanovení předpisů o komunikaci, zejména § 107 rakouského zákona o telekomunikacích.
  • Externího zpracování::
   VIENNA HOUSE je součástí skupiny společností. Ke splnění svých rozsáhlých povinnosti (provádění rezervací přes centrální rezervační systém, platební systémy, marketing, rozvaha apod.) využívá VIENNA HOUSE na bázi dělby práce i služby společností ze skupiny. Na tom má převažující oprávněný zájem (důvod 48 GDPR).
   To se týká zejména správy rezervačních údajů veškerých společností ze skupiny, která se provádí přes centrální rezervační systém. Tuto databázi provozuje VIENNA HOUSE a údaje se ukládají a spravují centrálně. Údaje zadávají při rezervaci přímo klienti, dceřiný hotel či zprostředkovatelé pověření rezervacemi. Společnosti ze skupiny mají k této databázi přístup za účelem plnění smlouvy (provádění rezervací, plánování vytížení apod.).
  • Zabezpečení IT:
   Společnost VIENNA HOUSE ukládá IP adresy svých klientů na dobu 7 dní, aby se mohla bránit před cílenými útoky v podobě přetížení serverů (denial of service) a jiných druhů poškození systémů. Na tomto zpracování údajů za účelem udržení provozu a funkčnosti svých internetových služeb má VIENNA HOUSE převažující oprávněný zájem (důvod 49 GDPR).

 8. Vyhodnocení osobních aspektů klientů („profilování“)
  Shromažďování a ukládání:
  V zájmu optimální péče o klienty ukládá VIENNA HOUSE informace o uživatelském chování (např. chování při čtení či otevřené odkazy) v centrální databázi, aby bylo možné zvolit relevantní, cílená opatření a tak posílit spokojenost klientů a tím i jejich loajalitu a individuálně přizpůsobit služby.
  Vyhodnocení osobních zájmů:
  V zájmu zamezení ztrát ze špatně zacílené reklamy (a minimalizace zpracování údajů) při zobrazování reklamního obsahu a při přímém marketingu ukládá VIENNA HOUSE uživatelské chování a usuzuje z toho na určité osobní zájmy. Tyto vyhodnocené zájmy používá k cílenému poskytování nabídek a reklamy orientované na zájmy klientů tak, aby se zamezilo ztrátám plynoucím ze špatného zacílení.

 9. Námitka vůči profilování:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů k profilování, a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k profilování. Tyto informace se ukládají, dokud jste přihlášeni k odběru newsletteru. Po odhlášení tyto údaje ukládáme čistě pro statistické účely a v anonymní podobě.

 10. Povinné poskytnutí údajů
  Klient nemá povinnost poskytovat údaje

 11. Automatizované rozhodování
  Klient nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.
 12. Typy zpracovávaných údajů
  Klient uvádí:
  e-mailová adresa;
  Klient dobrovolně uvádí:
  Oslovení; Jméno; Země; Jazyk; Zájmy
  VIENNA HOUSE navíc shromažďuje:
  Původ; Chování při kampaních; Zájmy; IP adresy (soubory protokolu); Údaje o koncovém přístroji (ID přístroje); Použitý prohlížeč; Použitý přístroj; Způsob přenosu, např. šifrování; Časové razítko: Datum a čas (úvodní a opětovný); ID relace; Přihlašovací údaje (e-mail a zašifrované heslo); Kontrola přihlášení – úspěšné a neúspěšné přihlášení; API token

 13. Zdroje údajů (pokud je nezískáváme od klientů)
  Statistické údaje: např. rakouský statistický úřad: záznamy v seznamu osob, které si nepřejí dostávat nevyžádanou reklamu poštou, e-mailem, telefonicky a faxem

 14. Externí příjemci údajů
  Přenos elektronických identifikačních údajů správcům:
  Zdroj | Druhy údajů
  Google Analytics, provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |anonymizovaná IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  „Sociální pluginy“: Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, hlavní sídlo: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland | IP adresa, URL, soubory cookie a údaje o nastavení prohlížeče
  Další údaje o výše uvedených typech zpracování údajů najdete na naší stránce v oddíle „Informace o souborech cookie“.

 15. Externí příjemci údajů – společnosti ze skupiny a smluvní zpracovatelé:
  Zpracovatel:
  • Daňoví poradci / auditoři
  • Advokáti
  • Banky a poskytovatelé platebních služeb
  • Agentury vymáhající pohledávky
  • Poskytovatelé telekomunikačních služeb (zasílání newsletteru)
  • Poskytovatelé IT služeb
  S ohledem na otázky ochrany osobních údajů lze prostřednictvím VIENNA HOUSE kontaktovat veškeré společnosti ze skupiny a smluvní zpracovatele.
  Přenos do třetích zemí
  Následující údaje se při zpracování údajů přenášejí do zemí mimo EU:
  Země | Použití | Druhy údajů
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Google Analytics | anonymizovaná IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube | Sociální pluginy a pixely: IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky v režimu s výslovným souhlasem

 16. Doba ukládání
  Registrovaní klienti (odebírající newsletter): Údaje registrovaných klientů zpracovává správce na výše uvedeném právním základě po dobu smluvního stavu. Správce je může kdykoli upravit a smazat. Smlouva o užívání v každém případě končí zrušením odběru newsletteru. Tento krok vede k okamžitému výmazu.

 17. Práva klientů
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Klient má právo požadovat informaci, zda o něm zpracováváme osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – Oprava: Klient má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – Smazání: Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – Omezení: Klient má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – Přenositelnost údajů: Klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR – NámitkaNámitka vůči profilování: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely profilování.
   Námitka vůči přímému marketingu: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 18. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR Čl. 24 rakouského zákona o ochraně osobních údajů
  Každý klient má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 19. Dozorový úřad
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF