Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY NAJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Řízení najímání nových zaměstnanců

 2. Správce / zaměstnavatel
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vídeň, Rakousko
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování osobních údajů
  na právním základě přípravy smlouvy
  1. Správa procesu najímání nových zaměstnanců
  2. Výběr vhodných zaměstnanců
  3. Dokumentace spravedlivého, rovnoprávného výběrového řízení

 4. Právní základ zpracování osobních údajů
  1. Příprava smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  2. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): Pro případ, že se uchazeč o práci uchází neúspěšně, může dobrovolně vyjádřit souhlas s tím, že zaměstnavatel uloží jeho osobní údaje po dobu 5 let po ukončení aktuálního roku a v případě potřeby je využije. Uchazeč dále může dobrovolně vyjádřit souhlas s tím, že jeho osobní údaje budou předány také dalším společnostem ze skupiny pro případ, že se u nich objeví vhodná pozice.
  3. Oprávněný zájem o zpracování osobních údajů

 5. Vyhodnocení osobních aspektů uchazeče („profilování“)
  Zaměstnavatel během pracovního poměru neprovádí profilování.

 6. Povinné poskytnutí údajů
  Uchazeč je povinen uvést své osobní údaje pravdivě.

 7. Automatizované rozhodování
  Uchazeč nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

 8. Typy zpracovávaných osobních údajů
  Uvede uchazeč: Jméno; Adresa bydliště; E-mailová adresa; Telefon; Státní občanství; Datum narození; Místo/země narození; Pohlaví; Foto; Rodinný stav; Údaje; o kvalifikaci (vzdělání); Dřívější zaměstnavatelé; Pozice, o kterou se uchazeč uchází; Reference (posudky z minulých zaměstnání); Potvrzení od zaměstnavatele

 9. Interní příjemci osobních údajů
  Vedení společnosti, personální oddělení

 10. Externí příjemci osobních údajů
  Osobní údaje obdrží v rámci skupiny jen subjekty, zaměstnanci a pomocné podniky, které je potřebují k plnění smluvních závazků či zákonných povinností či k obhajobě oprávněných zájmů společnosti. Externí zpracovatelé obdrží údaje, jen pokud je to potřebné k plnění jejich úkolů. Všichni externí zpracovatelé jsou smluvně zavázáni dodržovat všechna ustanovení práva na ochranu osobních údajů. Aktuální seznam společností ze skupiny najdete na stránce v oddíle Společnosti ze skupiny.
  S ohledem na otázky ochrany osobních údajů lze prostřednictvím správce či jeho pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat veškeré externí příjemce.

 11. Přenos do třetích zemí
  Při zpracování údajů se žádné údaje nepřenášejí do zemí mimo EU.

 12. Doba uložení
  Právní podklad přípravy smlouvy : Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje na výše uvedeném právním základě a dle zákonných ustanovení (rakouský zákon o rovném zacházení) zásadně až 40 měsíců po obsazení pozice (tj. 36 měsíců pro možné nároky na náhradu škody + max. 4 měsíce na doručení žaloby) a následně je maže (nebo alespoň odstraňuje vazbu na konkrétní osoby). Fyzické údaje (v tištěné podobě) se likvidují hned o odmítnutí uchazeče.
  Právní podklad souhlasu: Pokud uchazeč poskytl souhlas se záznamem svých podkladů a s jejich předáváním v rámci skupiny, ukládají se údaje do odvolání, nejdéle však 5 let po ukončení roku, ve kterém se o práci uchází, a následně jsou smazány.

 13. Práva uchazeče
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Uchazeč má právo požadovat informaci, zda o něm zpracováváme osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – „Oprava“: Uchazeč má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – „Výmaz“: Uchazeč má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – „Omezení“: Uchazeč má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – „Přenositelnost osobních údajů“: Uchazeč má právo získat své poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR – „Námitka“: Uchazeč má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování ve veřejném zájmu) nebo f) (zpracování na základě oprávněného zájmu).

 14. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR
  Každý uchazeč má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 15. Dozorový úřad
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF