Technické služby

  • Poskytování pokynů k designu
  • Specifikace standardů pro rozvody a instalace
  • Specifikace standardů pro informační systémy
  • Specifikace požadavků na požární/bezpečnostní systémy
  • Doporučení a podpora zkušených odborníků při plánování hotelu
  • Asistence při plánování prostor (interiérový design, nábytek, příslušenství a vybavení, rozvody a instalace, kuchyně, zázemí, IT a audiovizuální prostory)
  • Pravidelné kontroly dílčích prací
  • Podpora pro optimalizaci spotřeby energie
  • Poskytování řešení na klíč pro různé značky