Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz

Kod promocyjny

Please select

Save code

STOPKA REDAKCYJNA

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE

INFORMACJA ZGODNIE Z § 25 AUSTRIACKIEJ USTAWY O MEDIACH

OZNACZENIE ZGODNIE Z UGB (austriackim kodeksem spółek handlowych) i ECG (austriacką ustawą o e-handlu)

Właściciel witryny

„VH AMBER BALTIC” Sp. z o.o.
ul. Promenada Gwiazd 1 
72-500 Miedzyzdroje 
POLAND

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

Johanna Weichselbaumer
Daniel Ross
Monika Kowalska

Dane kontaktowe

Tel: +48 91 322 85 00 
email: [email protected]
VAT-No.: PL6751336815 
NIP: 855-000-34-79
REGON: 005445988
KRS: 0000202541

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 38 325 000,00 zł; kapitał wpłacony 38 325 000,00 zł

Organy właściwe

Commercial court: Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000202541 / District Court Szczecin-Center in Szczecin, 13th Commercial Division of the National Court Register, commercial no. (KRS): 0000202541

  

Bank details

Bank mBank S.A.
PLN Account: 
IBAN: 72 1140 1081 0000 3822 9200 1001 
EUR Account: 
IBAN: PL45 1140 1081 0000 3822 9200 1002
SWIFT: BREXPLPWKRA

Przedmiot działalności

Hotelarstwo, zarządzanie hotelami

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr . Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: [email protected].

Przeznaczenie witryny

Witryna www.viennahouse.com służy do prezentacji i reklamy firmy, a także pełni rolę platformy do rezerwacji.

Wskazówki i wykluczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze właściwości techniczne Internetu, nie udziela się gwarancji autentyczności, prawdziwości i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się także gwarancji dostępności ani działania tej strony internetowej oraz jej treści.

Wyklucza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od przyczyn, wynikające z korzystania lub braku dostępności danych oraz informacji na tej stronie internetowej.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Bez zgody danej organizacji zabronione jest jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy użytku komercyjnego, a także przekazywanie stronom trzecim – również w częściach lub w formie zmodyfikowanej. Nie wolno włączać poszczególnych stron naszej oferty do żadnych obcych ramek (frames).

Gdy w treści wspominane są osoby w rodzaju męskim, informacja dotyczy w takiej samej mierze kobiet, jak i mężczyzn.