Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz

Kod promocyjny

Please select

Save code

Informacja prawna

Vienna House Andel's Cracow

INFORMACJA ZGODNIE Z § 25 AUSTRIACKIEJ USTAWY O MEDIACH

OZNACZENIE ZGODNIE Z UGB (austriackim kodeksem spółek handlowych) i ECG (austriacką ustawą o e-handlu)

Właściciel witryny

Hotels by HR Cracow Sp. z o.o.
ul. Pawia 3 
31-154 Kraków
POLSKA

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

Daniel Ross
Johanna Weichselbaumer
Soraya Satiangoset
Daniel Ross
Tomasz Piorkowski

Dane kontaktowe

Tel: +48 12 660 01 00
Fax: +48 12 660 00 01
E-mail: [email protected]
NIP: 675-133-68-15 
REGON: 120137789 
KRS: 0000239231

Organy właściwe

Sądzie Rejonowym DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, KRS 0000239231 / District Court FOR KRAKOW-SRÓDMIESCIA IN KRAKOW, 11TH FACILITIES OF THE NATIONAL COUNTRY REGISTER, commercial no. (KRS): 0000239231

Bank details

mBank S.A.,
PLN: PL64 1140 1081 0000 5557 9800 1001
EUR/IBAN: PL37 1140 1081 0000 5557 9800 1002
SWIFT: BREXPLPWXXX

Przedmiot działalności

Hotelarstwo, zarządzanie hotelami

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr . Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: [email protected].

Przeznaczenie witryny

Witryna www.viennahouse.com służy do prezentacji i reklamy firmy, a także pełni rolę platformy do rezerwacji.

Wskazówki i wykluczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze właściwości techniczne Internetu, nie udziela się gwarancji autentyczności, prawdziwości i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się także gwarancji dostępności ani działania tej strony internetowej oraz jej treści.

Wyklucza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od przyczyn, wynikające z korzystania lub braku dostępności danych oraz informacji na tej stronie internetowej.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Bez zgody danej organizacji zabronione jest jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy użytku komercyjnego, a także przekazywanie stronom trzecim – również w częściach lub w formie zmodyfikowanej. Nie wolno włączać poszczególnych stron naszej oferty do żadnych obcych ramek (frames).

Gdy w treści wspominane są osoby w rodzaju męskim, informacja dotyczy w takiej samej mierze kobiet, jak i mężczyzn.