Informacja prawna

Vienna House Andel’s Lodz

ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź
Poland

Tel.: +48 42 279 10 00
Fax.: +48 42 279 10 01 
E-mail: [email protected]

Operating company:
andels Łódź Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź
Poland

Kapitał zakładowy - 5 208 000,00 PLN 
NIP : 5252364230 
REGON : 140539561 
KRS: 0000256660 

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Bank details: 
mBANK S.A.
PLN Account:
IBAN 85 1140 1081 0000 4765 7800 1004
EUR Account:
IBAN: PL58 1140 1081 0000 4765 7800 1005
SWIFT: BREXPLPW

Zawartość oraz układ niniejszej strony podlegają prawom autorskim. Powielanie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów graficznych, wymaga zgody Vienna International Hotelmanagement AG.

Podziel się