Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz

STOPKA REDAKCYJNA

VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ

INFORMACJA ZGODNIE Z § 25 AUSTRIACKIEJ USTAWY O MEDIACH

OZNACZENIE ZGODNIE Z UGB (austriackim kodeksem spółek handlowych) i ECG (austriacką ustawą o e-handlu)

Właściciel witryny

Andels Łódź Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 17 
91-065 Łódź
POLAND

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

Johanna Weichselbaumer
Daniel Ross
Anna Olszynska

Dane kontaktowe

Tel.: +48 42 279 10 00 
Fax.: +48 42 279 10 01 
E-mail: [email protected]
VAT No.: PL5252364230
Kapitał zakładowy - 5 208 000,00 PLN 
NIP : 5252364230 
REGON : 140539561 
KRS: 0000256660

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Organy właściwe

Commercial court: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256660 / District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 20th Department of the National Court Register, commercial no. (KRS): 0000256660

  

Dane bankowe

mBANK S.A. 
PLN Account: 
IBAN 85 1140 1081 0000 4765 7800 1004 
EUR Account: 
IBAN: PL58 1140 1081 0000 4765 7800 1005 
SWIFT: BREXPLPW

Przedmiot działalności

Hotelarstwo, zarządzanie hotelami

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr . Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: [email protected].

Przeznaczenie witryny

Witryna www.viennahouse.com służy do prezentacji i reklamy firmy, a także pełni rolę platformy do rezerwacji.

Wskazówki i wykluczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze właściwości techniczne Internetu, nie udziela się gwarancji autentyczności, prawdziwości i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się także gwarancji dostępności ani działania tej strony internetowej oraz jej treści.

Wyklucza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od przyczyn, wynikające z korzystania lub braku dostępności danych oraz informacji na tej stronie internetowej.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Bez zgody danej organizacji zabronione jest jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy użytku komercyjnego, a także przekazywanie stronom trzecim – również w częściach lub w formie zmodyfikowanej. Nie wolno włączać poszczególnych stron naszej oferty do żadnych obcych ramek (frames).

Gdy w treści wspominane są osoby w rodzaju męskim, informacja dotyczy w takiej samej mierze kobiet, jak i mężczyzn.