Explore|r Magazine

Explorer to doświadczanie. Magazyn inspiruje, a swoim stylem, odzwierciedla wartości marki Vienna House: „Naturalność”, „Radość”, „Finezję” i „Odkrywanie nowych miejsc”. Magazyn przenosi do świata intensywnych i śmiałych przeżyć, angażując czytelnika i wprowadzając go w świat Vienna House.

Read the newest Explore|r here

Explorer zaprasza do wejścia do świata Vienna House.

Nakład 25 000
3 – 4 wydania w roku

Download media kit 2019 (pdf)