Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz

Kod promocyjny

Please select

Save code

Informacja prawna

VIENNA HOUSE EASY KATOWICE

INFORMACJA ZGODNIE Z § 25 AUSTRIACKIEJ USTAWY O MEDIACH

OZNACZENIE ZGODNIE Z UGB (austriackim kodeksem spółek handlowych) i ECG (austriacką ustawą o e-handlu)

Właściciel witryny

Vienna House Easy Katowice Sp.z.o.o
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
POLAND

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

Daniel Ross
Johanna Weichselbaumer
Soraya Satiangoset
Daniel Ross
Tomasz Piorkowski

Dane kontaktowe

Tel: +48 32 783 81 00
Fax: +48 32 783 81 03 
email: [email protected]
VAT-No.: PL7792425605
NIP 779-242-56-05 
REGON 302860826 
KRS 0000531555

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS

Organy właściwe

Commercial court: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531555 / District Court Katowice-Wschód, 8th Commercial Division of the National Court Register, commercial no. (KRS): 0000531555

  

Dane bankowe

mBank S.A 
PLN Account: 
IBAN: PL87 1140 1081 0000 3159 3400 1001 
EUR Account: 
IBAN: PL60 1140 1081 0000 3159 3400 1002 
SWIFT: BREXPLPWXXX

Przedmiot działalności

Hotelarstwo, zarządzanie hotelami

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr . Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: [email protected].

Przeznaczenie witryny

Witryna www.viennahouse.com służy do prezentacji i reklamy firmy, a także pełni rolę platformy do rezerwacji.

Wskazówki i wykluczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze właściwości techniczne Internetu, nie udziela się gwarancji autentyczności, prawdziwości i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się także gwarancji dostępności ani działania tej strony internetowej oraz jej treści.

Wyklucza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od przyczyn, wynikające z korzystania lub braku dostępności danych oraz informacji na tej stronie internetowej.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Bez zgody danej organizacji zabronione jest jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy użytku komercyjnego, a także przekazywanie stronom trzecim – również w częściach lub w formie zmodyfikowanej. Nie wolno włączać poszczególnych stron naszej oferty do żadnych obcych ramek (frames).

Gdy w treści wspominane są osoby w rodzaju męskim, informacja dotyczy w takiej samej mierze kobiet, jak i mężczyzn.