INFORMACJE PRAWNE

Vienna International Hotelmanagement AG

Dresdner Straße 87
1200 Vienna
AUSTRIA

Tel: +43 1 333 73 73-0 
Faks: +43 1 333 73 73-13
e-mail: [email protected]
witryna internetowa: www.viennahouse.com

Uprawnieni członkowie zarządu:
Rupert Simoner, CEO
Martin Ykema, COO
Johanna Weichselbaumer, CFO
Daniel Ross, CIO

Sąd gospodarczy, Wiedeń FN 59824b
UID ATU 16179800

Zawartość oraz struktura niniejszej witryny podlegają prawom autorskim. Powielanie informacji, w szczególności materiałów graficznych, wymaga zgody Vienna International Hotelmanagement AG.

1. KREDO

Vienna International Hotelmanagement AG szanuje prywatność użytkowników odwiedzających witrynę internetowa  www.viennahouse.com; ochrona danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. Oznacza to, że Vienna International Management AG zobowiązuje się traktować informacje dostarczone w dowolnym momencie przez użytkowników z największą troską i z należytym poczuciem odpowiedzialności. Dotyczy to szczególnie naszej współpracy z partnerami i podmiotami trzecimi. Vienna International Management AG nie ponosi jednak odpowiedzialności za podmioty trzecie, o ile nie zostało określone postanowione inaczej.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w rozumieniu ustawy federalnej o ochronie danych jest:

Vienna International Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87
1200 Wien
AUSTRIA

E-Mail: [email protected]
Tel: +43 1 333 73 73-0
Faks: +43 1 333 73 73-13

Jeśli użytkownik chce zgłosić sprzeciw wobec całego procesu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania jego danych przez spółkę Vienna International Management AG zgodnie z powyższymi przepisami o ochronie danych — zarówno w odniesieniu do całości, jak i poszczególnych elementów procesu — może wyrazić sprzeciw za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, pisząc na adres kontaktowy podany powyżej.

3. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE

Za dane osobowe uważa się informacje dotyczące rzeczywistej lub osobistej relacji dotyczącej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładami tego typu danych są: imię i nazwisko, numer telefonu i adres, jak również wszelkie dane użytkownika przekazane nam podczas rejestracji i zakładania konta. Definicją tą nie są objęte dane statystyczne, które gromadzimy np. gdy użytkownik odwiedza nasz sklep internetowy i które mogą nie być powiązane z użytkownikiem osobiście. Dane statystyczne to przykładowo statystyki dotyczące popularności poszczególnych stron naszej witryny internetowej lub liczby odwiedzin danego sklepu internetowego spółki Vienna International Management AG.

Konto klienta - Każdy zarejestrowany u nas klient otrzymuje chroniony hasłem dostęp do swoich danych osobowych (konto klienta) przechowywanych przez nas. Korzystając z konta, użytkownik może przeglądać dane dotyczące ukończonych, bieżących lub ostatnio wysłanych zamówień oraz zarządzać swoimi danymi adresowymi i subskrypcją newslettera. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać osobisty dostęp do danych w sposób poufny i powstrzymać się od udostępniania danych nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie hasła, o ile nie wynikło to z naszej winy.

GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych jest dla nas bardzo istotną kwestią. W związku z tym, podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów prawnych niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych oraz niemieckiej federalnej ustawy medialnej. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane ze wszystkich transakcji zakupowych, włącznie z ewentualnymi gwarancjami, na potrzeby naszych działów usługowych oraz do celów administracji technicznej i celów marketingowych spółki Vienna International Management AG. Dane osobowe użytkownika zostaną przesłane lub w inny sposób udostępnione podmiotom trzecim jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji umowy, do celów księgowych lub jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę. W ramach realizacji zamówienia przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia zamówienia wyznaczonym przez nas usługodawcom (np. przewoźnikom, spedytorom, bankom). Przekazywane przez nas w ten sposób dane są wykorzystywane przez usługodawców jedynie w celu realizacji zamówienia. Wszelkie inne wykorzystanie danych jest zabronione – użytkownik może mieć pełne zaufanie, że nasi usługodawcy nie wykorzystają danych w żadnym innym celu.

W celu prawidłowego przetworzenia zamówienia potrzebujemy poprawnego imienia i nazwiska, adresu oraz informacji dotyczących płatności. Potrzebujemy też adresu e-mail użytkownika, aby potwierdzić otrzymanie potwierdzenia oraz nawiązać kontakt z użytkownikiem. Adres e-mail jest ponadto wykorzystywany jako identyfikator klienta podczas logowania. Na adres e-mail wysłane zostanie również potwierdzenie zamówienia i wysyłki.

Dane osobowe zostaną usunięte — chyba że jest to zabronione w świetle ustawowego obowiązku zabezpieczenia danych oraz za wyjątkiem przypadków złożenia wniosku o usunięcie danych — gdy nie będą już dłużej potrzebne do celów, dla których były przechowywane lub ich przechowywanie nie jest dozwolone z innych powodów prawnych.

WYKORZYSTANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Spółka Vienna International Management AG wykorzystuje dane nie tylko do przetwarzania zakupu, ale również do kontaktu z użytkownikiem w związku z zamówieniem, konkretnymi produktami czy kampaniami reklamowymi, a także w celu zarekomendowania produktów, które mogą zainteresować użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić zastrzeżenie przeciwko wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych, w całości lub częściowo, bez ponoszenia żadnych kosztów, poza kosztami przekazania informacji przy zastosowaniu standardowych opłat. Komunikację w formie tekstowej (np. e-mail, faks, list) przy użyciu danych kontaktowych podanych w punkcie 2 uznaje się za wystarczającą.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA ROSJI.

NEWSLETTER

W procesie dystrybucji naszego newslettera stosujemy zasadę „double opt-in”, co oznacza, że nie wysyłamy newsletterów e-mailem do użytkowników, którzy nie potwierdzą wcześniej chęci ich otrzymywania. Jeśli natomiast użytkownik wyrazi chęć otrzymywania newslettera, wysyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie łącza załączonego w wiadomości.

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

W razie podjęcia decyzji o rezygnacji z otrzymywania newslettera użytkownik może nas o tym powiadomić w dowolnej chwili – nie zostaną z tego powodu naliczone żadne koszty poza kosztami przekazania informacji przy zastosowaniu standardowych opłat. Powiadomienie w formie tekstowej (np. e-mail, faks, list) przy użyciu danych kontaktowych w punkcie 2 uznaje się za wystarczające. Z zasady w każdym newsletterze znajduje się łącze, za pośrednictwem którego można zrezygnować z subskrypcji.

Stosujemy środki natury technicznej i organizacyjnej w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub usunięciem, a także w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do danych. Informacje o płatności są przesyłane z wykorzystaniem 128-bitowego szyfrowania SSL.

4. KONKURSY

W przypadku konkursów wykorzystujemy dane, aby poinformować o zwycięstwie i naszych promocjach. W stosownych przypadkach informacje szczegółowe można znaleźć w treści warunków uczestnictwa danego konkursu.

5. PLIKI COOKIE

5.1. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie i umożliwienia korzystania z pewnych funkcji, na różnych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzenia. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji w przeglądarce, a więc po zamknięciu przeglądarki; są to pliki cookie sesji. Inne typy plików cookie pozostają w pamięci urządzenia i pozwalają nam lub naszym partnerom rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas kolejnych odwiedzin w naszej witrynie (trwałe pliki cookie). Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i móc w poszczególnych sytuacjach podjąć decyzję, czy chce zaakceptować takie pliki, czy też zmienić ustawienia i odrzucać przyjmowanie plików cookie całkowicie lub w niektórych przypadkach. Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność witryny internetowej może ulec ograniczeniu.

5.2 DEZAKTYWACJA PLIKÓW COOKIE

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące najczęściej używanych przeglądarek. Dalsze wskazówki można znaleźć w instrukcji obsługi lub w witrynie internetowej producenta przeglądarki. Jeśli użytkownik chce aktywować pliki cookie jedynie dla niektórych witryn internetowych (w tym przypadku dla sklepu internetowego VIENNA INTERNATIONAL MANAGEMENT AG), powinien wykonać następujące czynności (podano przykład przeglądarki Internet Explorer):

  1. Wybierz „Dodatki” w górnym pasku menu.
  2. W podmenu kliknij pozycję „Opcje internetowe”, a następnie „Ochrona danych”.
  3. W dolnej sekcji wybierz „Witryny”.
  4. Następnie wpisz www.viennahouse.com i kliknij przycisk „Zezwalaj”.
  5. Na końcu potwierdź przyciskiem „OK”.

6. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Regularnie wysyłamy drogą e-mailową starannie wybrane oferty podobnych produktów z naszej gamy. Adres e-mail użytkownika nie zostanie udostępniony innym firmom; użytkownik może w dowolnej chwili cofnąć pozwolenie na użycie swojego adresu e-mail do celów marketingowych, wysyłając zwykłą wiadomość e-mail – nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami poza kosztami przekazania informacji przy zastosowaniu standardowych opłat.

7. PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI I WPROWADZANIA ZMIAN

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje bezpłatne prawo do uzyskania informacji oraz do modyfikacji, zablokowania i usunięcia przechowywanych danych. Prosimy o kontakt listowny lub drogą e-mailową —adres:  [email protected] W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz uzyskiwania informacji, modyfikowania, blokowania i usuwania danych prosimy o kontakt pod adresem:

Vienna International Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87
1200 Wien
AUSTRIA

Tel: +43 1 333 73 73-0
Fax: +43 1 333 73 73-13

8. NEWSLETTER

Po zgłoszeniu chęci otrzymywania naszego newslettera adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do celów marketingowych spółki Vienna International Management AG aż do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera. W każdej chwili można anulować subskrypcję newslettera.

9. TWORZENIE PROFILU UŻYTKOWNIKA POD PSEUDONIMAMI

9.1 GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy serwisów WWW firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe cookie, które są przechowywane w pamięci komputera użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania. Dane generowane przez plik cookie i dotyczące użycia witryny internetowej są z reguły przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jednak w przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej witrynie, adresy IP pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będą przez firmę Google skracane. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie wysyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie używała tych informacji do analizy korzystania z witryny, tworzenia raportów z ruchu sieciowego i świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu w odniesieniu do operatorów witryn. Przekazywany przez Google Analytics adres IP przeglądarki nie jest połączony z żadnymi innymi przechowywanymi przez Google danymi. Użytkownik może zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki; jednak w takim przypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Użytkownik może nie dopuścić do przechowywania przez Google informacji (włącznie z adresem IP) generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem w witryn internetowych, jak również do przetwarzania danych, pobierając oraz instalując wtyczkę dostępną pod adresem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10. KORZYSTANIE Z DODATKÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOKA

Nasza strona internetowa korzysta z dodatków społecznościowych portalu społecznościowego facebook.com („Facebook”). Facebook administrowany jest przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Szczegółowe instrukcje opisujące funkcje poszczególnych dodatków oraz ich wyglądu można znaleźć pod adresem: developers.facebook.com/docs/plugins/

W przypadku naszych witryn internetowych zawierających dodatki społecznościowe Facebooka przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka, jeśli wcześniej zostały otwarte. Informacje przeglądane w ten sposób na naszych stronach są przekazywane do Facebooka.

Po zalogowaniu się na Facebooku wizyta na naszej witrynie oraz wszystkie działania związane z dodatkiem społecznościowym (np. kliknięcie przycisku „Lubię to” lub utworzenie komentarza) mogą zostać dodane do profilu użytkownika na Facebooku i tam zachowane. Nawet w przypadku braku profilu na Facebooku istnieje prawdopodobieństwo, że Facebook zapamięta adres IP użytkownika.

O celu i zakresie gromadzenia danych, a także o ich przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez Facebook można przeczytać w Zasadach dotyczących danych na stronie: www.facebook.com/policy.php. Przedstawiono tam podsumowanie dotyczące przepisów oraz wskazówki, jak ustawić opcje profilu na Facebooku w celu ochrony prywatności i powiązanych praw użytkownika.

Aby nie dopuścić do gromadzenia danych przez Facebooka podczas przeglądania treści na naszych stronach internetowych oraz zapobiec łączeniu ich z kontem na Facebooku, użytkownik powinien wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Można również uniemożliwić serwisowi Facebook dostęp do danych ze wszystkich witryn internetowych, korzystając z dodatków/rozszerzeń przeglądarek (np. „Facebook Blocker”, webgraph.com/resources/facebookblocker).

Podziel się