MOŻLIWOŚCI KARIERY
@ Vienna House

Możesz rozpocząć swoją karierę w hotelach Vienna House lub rozwijać swoje umiejętności, dołączając do naszego zespołu już z doświadczeniem w pracy na danym stanowisku. Ścieżki kariery w hotelach Vienna House są zróżnicowane. Jedyne pytanie: jak je wykorzystasz? Masz szansę odnieść długofalowy sukces: przejmuj odpowiedzialność, wykazuj się zdolnościami przywódczymi i podnoś swoje umiejętności w hotelach Vienna House.