STOPKA REDAKCYJNA

VIENNA HOUSE MOKOTOW WARSAW

INFORMACJA ZGODNIE Z § 25 AUSTRIACKIEJ USTAWY O MEDIACH

OZNACZENIE ZGODNIE Z UGB (austriackim kodeksem spółek handlowych) i ECG (austriacką ustawą o e-handlu)

Właściciel witryny

VIENNA HOUSE MOKOTOW WARSAW 
ul. Postepu 4 
02-676 Warsaw 
POLAND

Działająca firma

VH Warsaw Hotel sp. z o.o. 
ul. Postepu 4 
02-676 Warsaw 
POLAND

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

Rupert Simoner
Johanna Weichselbaumer
Daniel Ross

Dane kontaktowe

Tel: +43 1 333 73 73-0 
Fax: +43 1 333 73 73-13
E-Mail: [email protected]
VAT: PL5223080197 
NIP: 5223080197 
REGON: 366160527 
KRS: 0000654193

Organy właściwe

Commercial court: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, KRS 0000654193 / District Court FOR M. ST. WARSAW IN WARSAW, XII FACILITIES OF THE NATIONAL COUNTRY REGISTER, commercial no. (KRS): 0000654193

Przedmiot działalności

Hotelarstwo, zarządzanie hotelami

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr . Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: [email protected].

Przeznaczenie witryny

Witryna www.viennahouse.com służy do prezentacji i reklamy firmy, a także pełni rolę platformy do rezerwacji.

Wskazówki i wykluczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze właściwości techniczne Internetu, nie udziela się gwarancji autentyczności, prawdziwości i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się także gwarancji dostępności ani działania tej strony internetowej oraz jej treści.

Wyklucza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od przyczyn, wynikające z korzystania lub braku dostępności danych oraz informacji na tej stronie internetowej.

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do użytku osobistego. Bez zgody danej organizacji zabronione jest jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy użytku komercyjnego, a także przekazywanie stronom trzecim – również w częściach lub w formie zmodyfikowanej. Nie wolno włączać poszczególnych stron naszej oferty do żadnych obcych ramek (frames).

Gdy w treści wspominane są osoby w rodzaju męskim, informacja dotyczy w takiej samej mierze kobiet, jak i mężczyzn.