Nowy jedyny akcjonariusz zatwierdzony w Vienna House

Vienna, 01.06.2017  – Vienna House Capital przejęła całkowity udział w kapitale spółki Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna House).

W połowie lutego został podpisany kontrakt, a ostatnie miesiące poświęcono na przygotowanie umowy, którą poddano przeglądowi antytrustowemu. W dniu 31 maja 2017 roku umowa została zatwierdzona. Vienna House Capital z siedzibą główną w Wiedniu jest austriacką spółką zależną tajskiej firmy U City PCL (U City).

Poza całkowitym udziałem w kapitale spółki przejęcie objęło także siedem hoteli oraz spółkę operacyjną hotelu andel’s by Vienna House Cracow, której właścicielem była grupa Warimpex i częściowo spółka UBM Development AG. Te podmioty zostały włączone do grupy Vienna House. Całkowita suma transakcji wynosi około 335 milionów euro. Już wcześniej Vienna House zarządzała wszystkimi hotelami objętymi przejęciem.

U City jest spółką aktywną w segmencie nieruchomości komercyjnych i notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Tajlandii. Jej największym udziałowcem jest rodzinne przedsiębiorstwo BTS Group (BTSG), jedna z największych notowanych na tajskiej giełdzie firm. Jej wartość rynkowa wynosi 2,7 mld EUR. W osobie prezesa, Kerree Kanjanapasa, i jego syna, Kavina Kanjanapasa (CEO), Vienna House znalazła partnera strategicznego, który podziela wizję firmy dotyczącą branży hotelarskiej oraz który wspiera cele biznesowe Vienna House.

„Ta umowa umocni strukturę kapitałową Vienna House, zabezpieczając dalsze inwestycje w rozwój na arenie międzynarodowej, architekturę biznesową i innowacyjne usługi. To oznacza, że nasza strategia skupi się na rozwoju poprzez zawieranie umów o zarządzaniu i umów najmu, a także poprzez trafne nabywanie poszczególnych nieruchomości lub całych portfeli nieruchomości. W centrum mojego zainteresowania będą także przejęcia oraz strategiczne zarządzanie aktywami” – wyjaśnia Rupert Simoner, CEO w Vienna House.

Jak wcześniej, w skład zarządu wchodzą Rupert Simoner, dyrektor generalny, i Martin Ykema, dyrektor ds. operacji. Nowymi członkami są Johanna Weichselbaumer, dyrektor finansowy oraz Daniel Ross, dyrektor inwestycyjny. Weichselbaumer, która od 25 lat pracuje dla grupy, odgrywa kluczową rolę w zawieraniu transakcji. Pełniąc podwójną funkcję dyrektora inwestycyjnego w Vienna House i BTSG, Daniel Ross będzie pracował z Simonerem nad dalszym rozwojem firmy poprzez inwestycje polegające na poszerzaniu portfolio.

Transakcję przeprowadziło Credit Suisse po stronie sprzedającego, oraz spółka audytorska Ernst & Young – po stronie nabywcy. Vienna House otrzymała wsparcie spółki BDO Austria GmbH. „Jestem niesamowicie dumny ze wszystkich spółek, które brały w tym udział” – mówi Simoner, dodając: „Bank wiodący, Credit Suisse, i Robert Ehrenhöfer (prezes ds. doradztwa korporacyjnego w Austrii) spisali się na medal, stale dążąc do wspólnego celu, jakim było zawarcie dużej transakcji ze wszystkimi zaangażowanymi firmami”.

Nowa rada nadzorcza składa się z: Ann Pyiaporn Phanachet (prezes i CEO spółki U City), Johna Westoby'ego (wiceprezes i dyrektor ds. hotelarstwa w U City), Jonathana Wigley'a (członek zarządu i CEO w AHS Hotels) oraz Sayama Slwarapornskula (dyrektor działu prawnego w BTSG).

Grupa Vienna House będzie obejmować następujące obiekty: Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, andel’s by Vienna House Lodz, angelo by Vienna House Katowice, Vienna House Easy Chopin Cracow, Vienna House Diplomat Prague, angelo by Vienna House Pilsen, angelo by Vienna House Bucharest oraz spółkę operacyjną hotelu andel’s by Vienna House Cracow. Pozostałe umowy najmu i umowy o zarządzaniu pozostają nienaruszone.

Rupert_Simoner_CEOVienna_House.JPG