Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz


Ogólne informacje o ochronie danych

Vienna House Hotelmanagement GmbH

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą firmą oraz naszą stroną internetową www.viennahouse.com. Spółka Vienna House Hotelmanagement GmbH z siedzibą pod adresem Dresdner Straße 87, 1200, Wien, FN 283788k, (zwana dalej „VIENNA HOUSE”), prowadzi dla swoich klientów i osób zainteresowanych portal internetowy pod adresem „www.viennahouse.com”. Szczegółowe informacje na temat VIENNA HOUSE można znaleźć w Stopce redakcyjnej tej strony.

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy całokształtu przetwarzania danych w imieniu VIENNA HOUSE w hotelach naszej spółki lub hotelach znajdujących się pod naszym zarządem, a także zamieszczanych w portalu internetowym ofert dla klientów, stron do rezerwacji oraz newsletterów.

VIENNA HOUSE jest częścią grupy spółek. W celu wypełnienia swoich zobowiązań VIENNA HOUSE współpracuje również na zasadzie podziału pracy z firmami należącymi do grupy. Listę hoteli zarządzanych przez markę VIENNA HOUSE, objętych zakresem zastosowania niniejszej informacji o ochronie danych można znaleźć tutaj. Lista jest regularnie aktualizowana.

Przedmiot tej informacji

Niniejsze ogólne informacje o ochronie danych opisują i wyjaśniają podstawowe zobowiązanie do ochrony danych oraz ogólne środki bezpieczeństwa. Spełnienie naszych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych jest realizowane poprzez informacje o ochronie danych sporządzanych osobno dla poszczególnych ofert dla klientów, które stanowią integralną część tych informacji o ochronie danych. Szczegółowe informacje oraz linki do dokumentów można znaleźć poniżej w punkcie „Informacja o ochronie danych według ofert dla klientów”.

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Te dane to na przykład imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu itd. oraz wszystkie dane użytkownika przekazywane VIENNA HOUSE przy rejestracji i tworzeniu konta klienta.

Nasze grupy klientów to:


Środki bezpieczeństwa

VIENNA HOUSE szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej. Ochrona danych i informacji osobowych, które mogą służyć do Państwa identyfikacji, ma dla nas szczególne znaczenie. Celem VIENNA HOUSE jest ciągłe spełnianie oczekiwań naszych klientów co do naszych produktów i usług. Obejmuje to największą dbałość i należną odpowiedzialność podczas postępowania z danymi, które klienci powierzają nam w ramach naszej relacji. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych. Dotyczy to także w szczególności naszej współpracy z partnerami i stronami trzecimi.

Z tego względu stale pracujemy nad sprawdzaniem i doskonaleniem naszych technicznych i fizycznych zasad bezpieczeństwa. W naszym systemie ISMS (Information Security Management System) wdrożyliśmy reguły i środki bezpieczeństwa służące ochronie przed niezamierzoną utratą, nieprawidłowym użyciem i zmianami danych osobowych na wszystkich stronach internetowych i serwerach, których operatorem jest VIENNA HOUSE, przez cały czas, gdy dane te znajdują się pod naszą kontrolą.

Wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych realizujemy również poprzez regularne szkolenia naszych pracowników oraz pisemne zobowiązanie do zachowania poufności danych, które podpisują nasi pracownicy oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające.

Osoby niepełnoletnie

Nie zbieramy celowo w bezprawny sposób danych osobowych osób nieletnich. Niestety nie zawsze możemy jednak sprawdzić wiek osób, które odwiedzają i korzystają z naszej strony internetowej. Jeśli osoba niepełnoletnia przekaże nam swoje dane bez pozwolenia swoich rodziców lub opiekunów, prosimy tychże, aby zgłosili się oni do nas w celu skasowania tych danych i uniemożliwienia kontaktu z naszej strony z osobą niepełnoletnią (np. przesyłania reklam). Kontakt: [email protected]

Informacja o ochronie danych według grup klientów

W celu spełnienia naszych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych sporządziliśmy osobne informacje o ochronie danych dla poszczególnych grup klientów, dzięki czemu są one bardziej czytelne i przejrzyste. Klikając link „Informacja o ochronie danych”, znajdujący się przy grupie klientów, użytkownik przechodzi do odpowiedniego dokumentu.

W informacjach o ochronie danych według ofert dla klientów można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat tego
 • Kim jesteśmy i w jaki sposób można się z nami skontaktować
 • Jakich produktów dotyczy informacja o ochronie danych
 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy
 • Z jakich źródeł czerpiemy dane
 • W jakich celach przetwarzamy dane osobowe (również w ramach grupy)
 • Na jakiej podstawie prawnej to robimy
 • Komu ewentualnie przekazujemy dane osobowe
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe oraz
 • Jakie uprawnienia ma użytkownik w stosunku do przetwarzanych danych osobowych
Jeśli w informacji o ochronie danych znajduje się informacja, że przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, dzieje się tak pod warunkiem, że w skuteczny sposób udzielili nam Państwo tej zgody. Jeśli zgody nie udzielono, Państwa dane osobowe, których przetwarzanie jest uzależnione od zgody, nie będą przetwarzane.

Oczywiście użytkownicy mogą odwiedzać nasze strony internetowe również bez podawania nam swoich danych. W takim przypadku, jak również w przypadku korzystania z ofert online przez zarejestrowanych użytkowników, dane dostępu są zapisywane bez odniesienia do osób (np. nazwa dostawcy usług internetowych, strona, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, zanonimizowany adres IP, data i godzina wizyty). Informację o ochronie danych dotyczącą tego przetwarzania danych można znaleźć w „Informacji o plikach cookie“. W tej informacji znajduje się również opis „wtyczek portali społecznościowych”, za pomocą których możemy udostępniać treści naszej strony internetowej innym stronom internetowym.

Kontakt

Jeżeli chcą Państwo zaktualizować swoje dane, sposób wykorzystania danych lub preferowany sposób komunikacji, bądź nie chcą Państwo otrzymywać więcej informacji marketingowych od VIENNA HOUSE, prosimy o kontakt w następujący sposób:
 • E-mail: office[a]viennahouse.com
 • Telefon: +43-1-333 73 73 -0
 • Pocztą: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
Jeżeli mają Państwo uwagi lub pytania dotyczące ochrony danych w VIENNA HOUSE lub naszych informacji o ochronie danych, prosimy o kontakt w następujący sposób:
 • E-mail: datenschutz[a]viennahouse.com
 • Telefon: +43-1-333 73 73 -0
Stan na: 01.02.2020 r

Download PDF