Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH „Klient subskrybujący newsletter”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Czynność przetwarzania
  Rozpowszechnianie ofert informacyjnych online w postaci newslettera dla zarejestrowanych klientów

 2. Controller
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adres firmy: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  Email: office[a]viennahouse.com

 3. Cele przetwarzania danych
  • W oparciu o podstawę prawną dotyczącą wykonania lub przygotowania umowy
   1. Wysyłka internetowych ofert informacyjnych dotyczących produktów i usług VIENNA HOUSE do zarejestrowanych użytkowników/klientów (konsumentów i firm).
   2. Dostarczanie klientom informacji przed, podczas i po zakończeniu pobytu.
   3. Zwiększanie zadowolenia i lojalności klientów poprzez organizowanie konkursów, wydarzeń i badań opinii.
   4. Udostępnianie kanałów komunikacyjnych VIENNA HOUSE w celu realizacji stosunku umownego
   5. Zarządzanie rezygnacją z otrzymywania newslettera, ofert promocyjnych, ofert turystycznych lub badań zadowolenia klienta
   6. Rozpowszechnianie własnych i obcych reklam w internetowych ofertach informacyjnych i produktach
  • W oparciu o podstawę prawną dotyczącą (nadrzędnych) prawnie uzasadnionych interesów of VIENNA HOUSE: Marketing bezpośredni
   1. Odzyskiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
   2. Rejestrowanie liczb użytkowników produktów w celu dokumentacji zasięgu
   3. Podtrzymywanie zadowolenia i lojalności klientów (z użyciem profilowania, patrz punkt 9.)
   4. Rozpowszechnianie reklam ofert i usług VIENNA HOUSE poprzez marketing bezpośredni („Cele marketingowe”) w zakresie dozwolonym przez prawo
   5. Doskonalenie usług VIENNA poprzez przeprowadzanie badań opinii i analizę kwestionariuszy, rozpatrywanie roszczeń/skarg i oferowanie korzyści wynikających z programów lojalnościowych

 4. Zmiany celów (przekazanie)
  Marketing bezpośredni
  VIENNA HOUSE informuje, że przetwarza dane osobowe klientów również dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Poprzez marketing bezpośredni VIENNA HOUSE pragnie wspierać sprzedaż reklamowanych usług i produktów (własnych lub obcych). Dane te nie są w tym celu przekazywane żadnym stronom trzecim (nienależącym do grupy). Nie ma niezgodności z celem pierwotnego zbierania danych.

 5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego:
  Klient może w każdym momencie i bez podania przyczyn zgłosić administratorowi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym „profilowania”). Sprzeciw ten powoduje, że VIENNA HOUSE w przyszłości nie będzie już przetwarzać danych osobowych klienta do tych celów.

 6. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Wysyłka newslettera: Wykonanie lub przygotowanie umowy: Korzystanie z usługi newslettera opiera się na umowie w rozumieniu art. 6 ustęp 1 litera b RODO. VIENNA HOUSE informuje, że podczas realizacji swoich usług objętych umową wykorzystuje treści stron trzecich (takie jak linki, piksele, wtyczki). Zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi podczas otwierania treści lub korzystania z Internetu VIENNA HOUSE podczas tworzenia strony w zautomatyzowany sposób przekazuje elektroniczne dane identyfikacyjne, zwłaszcza adres IP oraz ustawienia przeglądarki użytkownika, tym stronom trzecim, które z kolei przetwarzają te dane na własną odpowiedzialność.
  2. Marketing bezpośredni (w tym profilowanie): nadrzędne prawnie uzasadnione interesy VIENNA HOUSE (patrz punkt 8.)

 7. Opis (nadrzędnych) prawnie uzasadnionych interesów dla celów marketingu bezpośredniego:
  VIENNA HOUSE przetwarza dane klientów (jednak nie dane dzieci ani specjalnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO („dane wrażliwe”) również w celu wykorzystania dla celów marketingu bezpośredniego (dalszych) produktów, również produktów firm należących do grupy VIENNA HOUSE (patrz również punkt 5.). VIENNA HOUSE ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (motyw 47, ostatnie zdanie RODO). Przetwarzane są jednak tylko te dane klientów, które VIENNA HOUSE posiada w związku ze stosunkiem umownym, i których okres przechowywania nadal trwa. Nie powoduje to jednak przedłużenia okresu przechowywania. Głównym celem przetwarzania danych jest pozyskiwanie klientów w celu ponownego zawarcia stosunku (przed-)umownego i zapewnienia lojalności klienta. VIENNA HOUSE opiera się przy tym na swojej chronionej konwencjami i konstytucją swobodzie prowadzenia działalności (Art. 6 austriackiej ustawy zasadniczej StGG) i swobodzie komunikacji (zwłaszcza art. 10 EKPC, która chroni także działania reklamowe) oraz na prawach
  • do przesyłania reklamy drogą pocztową;
  • do wykonywania telefonów reklamowych po uzyskaniu zgody;
  • do przesyłania wiadomości elektronicznych po uzyskaniu zgody;
  • do przesyłania wiadomości elektronicznych zgodnie z § 107 ust. 3 ustawy TKG;
  Przy wykorzystywaniu tych danych VIENNA HOUSE przestrzega przepisów prawa o komunikacji, zwłaszcza § 107 ustawy o telekomunikacji (TKG).
  • Przetwarzania danych w grupie:
   VIENNA HOUSE jest częścią grupy spółek. W celu spełnienia swoich rozległych zobowiązań (realizacji rezerwacji przez centralny system rezerwacji, systemy płatności, marketing, sporządzanie bilansu) VIENNA HOUSE współpracuje również na zasadzie podziału pracy z firmami należącymi do grupy. VIENNA HOUSE ma w tym nadrzędny prawnie uzasadniony interes (motyw 48 RODO).
   Dotyczy to zwłaszcza zarządzania danymi rezerwacji wszystkich firm należących do grupy, które odbywa się w centralnym systemie rezerwacji. Ta baza danych jest zarządzana przez VIENNA HOUSE, a dane są przechowywane i zarządzane centralnie. W zależności od sposobu rezerwacji dane są wprowadzane bezpośrednio przez klienta, przez hotel zależny lub przez pośrednika rezerwacji. Firmy należące do grupy mają dostęp do tej bazy danych w celu wykonania umowy (realizacja rezerwacji, planowanie obciążenia itp.).
  • Bezpieczeństwa IT:
   VIENNA HOUSE przechowuje adresy IP swoich klientów przez 7 dni w celu ochrony przed ukierunkowanymi atakami poprzez przeciążanie serwerów (ataki typu „Denial of service”) oraz innymi uszkodzeniami systemów. VIENNA HOUSE ma nadrzędny prawnie uzasadniony interes w tym przetwarzaniu danych dla celów utrzymania funkcjonalności usług udostępnianych w Internecie (motyw 49 RODO).

 8. Analiza osobistych aspektów klientów („profilowanie”)
  Zbieranie, przechowywanie:
  W celu optymalnej obsługi klientów VIENNA HOUSE przechowuje dane dotyczące aktywności użytkowników (np. sposób czytania treści, otwierane linki itd.) w centralnej bazie danych, aby umożliwić odpowiednie, ukierunkowane działania zmierzające do zwiększenia zadowolenia i tym samym lojalności klientów oraz indywidualnego dopasowania obsługi.
  Analiza osobistych zainteresowań:
  W celu zapobiegania stratom wynikającym z przedstawiania reklam użytkownikom spoza grupy docelowej (oraz minimalizacji przetwarzania danych) podczas przedstawiania treści reklamowych i w ramach marketingu bezpośredniego VIENNA HOUSE zapisuje zachowanie użytkowników i na tej podstawie wyciąga wnioski co do określonych osobistych zainteresowań. Następnie VIENNA HOUSE wykorzystuje te przeanalizowane zainteresowania do przedstawiania ofert i reklam dostosowanych do preferencji klienta, zapobiegając w ten sposób stratom wynikającym z przedstawiania reklam użytkownikom spoza grupy docelowej.

 9. Sprzeciw wobec „profilowania”:
  Klient może w każdym momencie i bez podania przyczyn zgłosić administratorowi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych dla celów profilowania. Sprzeciw ten powoduje, że VIENNA HOUSE w przyszłości nie będzie już przetwarzać danych osobowych klienta dla celów profilowania. Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo klient subskrybuje newsletter. Po rezygnacji z subskrypcji dane są przechowywane w postaci anonimowej i służą wyłącznie do celów statystycznych.

 10. Obowiązek udostępnienia danych:
  Klient nie ma obowiązku udostępniania danych.

 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  TKlient nie jest objęty zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które miałaby dla niego skutki prawne.

 12. Przetwarzane rodzaje danych:
  Udostępnione przez klienta :
  Adres e-mail;
  Udostępnione przez klienta dobrowolnie:
  Zwrot grzecznościowy; Imię i nazwisko ; Kraj; Język; Zainteresowania
  Zbierane dodatkowo przez VIENNA HOUSE:
  Pochodzenie danych; Zachowanie podczas kampanii; Zainteresowania; Adresy IP (logi); Dane urządzenia końcowego (Device ID); Używana przeglądarka; Używane urządzenie; Rodzaj transmisji, np. szyfrowanie, e.g. encrypted; Stempel czasowy: data i godzina pierwszej i powtórnej wizyty (aktualizacja); ID sesji; Dane logowania (e-mail i zaszyfrowane hasło); Kontrole logowania – pomyślne i zapisane logowania; Token dostępu (APIToken)

 13. Źródła danych (jeśli informacje nie zostały uzyskane od klienta):
  Dane statystyczne: np. Statistik Austria: Wpisy na listę Robinsonów (lista służąca do ochrony przed niechcianą reklamą dostarczaną do skrzynki pocztowej, e-mailem, telefonicznie i faksem)

 14. Zewnętrzni odbiorcy danych
  Przekazywanie elektronicznych danych identyfikacyjnych administratorom:
  Źródło | Rodzaje danych
  Google Analytics, services of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland | zanonimizowany adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej
  „Wtyczki portali społecznościowych”: : Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, siedziba główna pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA - reprezentowana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland | adres IP, adresy URL, pliki cookie i dane ustawień przeglądarki
  Więcej informacji na temat powyższego przetwarzania danych można znaleźć w „nformacji o plikach cookie“ na naszej stronie internetowej.

 15. Zewnętrzni odbiorcy danych – firmy należące do grupy i podmioty przetwarzające:
  Podmioty przetwarzające:
  • Doradcy podatkowi/rewidenci
  • Prawnicy
  • Banki i podmioty obsługujące płatności
  • Biuro inkasowe
  • Operatorzy telekomunikacyjni (wysyłka newslettera)
  • Dostawcy usług IT
  Ze wszystkimi firmami grupy i podmiotami przetwarzającymi można się skontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych poprzez VIENNA HOUSE.
  Przesyłanie do państw trzecich
  W ramach przetwarzania danych następujące dane są przesyłane do państw poza UE:
  Kraj | Zastosowanie | Rodzaje danych
  USA (EU-US Privacy Shield) | Google Analytics | zanonimizowany adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej
  USA (EU-US Privacy Shield) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube | Wtyczki i piksele portali społecznościowych: adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej z klauzulą opt-in

 16. Okres przechowywania:
  Zarejestrowani klienci (subskrybujący newsletter): Dane zarejestrowanych klientów są przetwarzane przez administratora zgodnie z powyższą podstawą prawną przez okres trwania stosunku umownego. Dane te mogą zostać w każdej chwili zmienione lub skasowane przez administratora. Umowa o korzystanie kończy się w każdym przypadku wraz z rezygnacją z subskrypcji newslettera, która prowadzi do natychmiastowego skasowania.

 17. Prawa klientów:
  • Art. 15 RODO „Dostęp”: Klient ma prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe.
  • Art. 16 RODO „Sprostowanie” Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub do uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Art. 17 RODO „Usunięcie” Klient ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ustęp 1 RODO.
  • Art. 18 RODO „Ograniczenie” Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli spełnione są przyczyny wymienione w art. 18 ustęp 1 RODO.
  • Art. 20 RODO „Przenoszenie danych” Klient ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Art. 21 RODO „Sprzeciw”Sprzeciw wobec profilowania: Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dla celów profilowania.
   Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 18. Prawo do wniesienia skargi:
  Art. 77 RODO § 24 austriackiej ustawy o ochronie danych DSG
  Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza to rozporządzenie.

 19. Organ nadzorczy:
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stan na: 01.02.2020 r

Download PDF