Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH „Usługi online”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Czynność przetwarzania
  Udostępnianie online informacji na temat firmy administratora dla osób zainteresowanych oraz klientów

 2. Administrator
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adres firmy: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  Email: office[a]viennahouse.com

 3. Cele przetwarzania danych
  W oparciu o podstawę prawną dotyczącą
   wykonania lub przygotowania umowy

  1. Udostępnianie informacji i reklama firmy administratora
  2. Udostępnianie kanałów komunikacji i rezerwacji w celu rozpowszechniania treści, podtrzymywania relacji z klientami, realizacji rezerwacji i bonów.
  3. Podtrzymywanie i zwiększanie zadowolenia oraz lojalności klientów poprzez analizę sposobu korzystania w celu doskonalenia oferty usług
  4. Zbieranie danych o liczbie użytkowników w celu dokumentacji zasięgu strony internetowej

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Korzystanie online: wykonanie umowy.
   Korzystanie z mediów internetowych i administratora jest oparte na umowie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO , tj. poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia umowy. Administrator informuje, że podczas realizacji usług objętych umową wykorzystuje treści stron trzecich (takie jak linki, piksele, wtyczki). Zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi podczas otwierania treści lub korzystania z Internetu, podczas tworzenia strony w zautomatyzowany sposób przekazywane są elektroniczne dane identyfikacyjne, zwłaszcza adres IP oraz ustawienia przeglądarki użytkownika, tym stronom trzecim, które z kolei przetwarzają te dane na własną odpowiedzialność. W przypadku korzystania z kanałów mediów społecznościowych administratora pierwotny stosunek umowny jest zawarty z dostawcą danej usługi.
  2. Usługi dodatkowe: Zgoda.
   Administrator uzyskuje jednoznaczną zgodę klienta na poszczególne usługi na platformie internetowej (np. elektroniczny newsletter). Ta zgoda może zostać odwołana w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.
  3. Nadrzędne prawnie uzasadnione interesy (patrz punkt 6.)

 5. Zmiana celu
  Podczas przetwarzania danych osobowych administrator nie dokonuje zmiany celu.

 6. Opis (nadrzędnych) prawnie uzasadnionych interesów dla celów bezpieczeństwa IT:
  Administrator przechowuje adresy IP użytkowników przez 7 dni w celu ochrony przed ukierunkowanymi atakami poprzez przeciążanie serwerów (ataki typu „Denial of service”) oraz innymi uszkodzeniami systemów. Administrator ma nadrzędny prawnie uzasadniony interes w tym przetwarzaniu danych dla celów utrzymania funkcjonalności usług udostępnianych w Internecie (motyw 49 RODO).

 7. Analiza osobistych aspektów klientów
  Nie ma miejsca analiza osobistych aspektów klienta.

 8. Obowiązek udostępnienia danych
  Klient nie ma obowiązku udostępniania danych.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Klient nie jest objęty zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które miałaby dla niego skutki prawne.

 10. Przetwarzane rodzaje danych
  Zbierane przez administratora Adresy IP (logi); Dane urządzenia końcowego; Używana przeglądarka; Używane urządzenie; Protokół komunikacji; Informacje o korzystaniu z konta (np. data utworzenia, liczba logowań, data ostatniego zapytania); Informacje na temat subskrypcji newslettera; ID użytkownika; ID użytkownika Facebooka ; Adres e-mail podany na Facebooku; Link do profilu na Facebooku ; Data ostatniej synchronizacji z Facebookiem; Lokalizacja

 11. Źródła danych (jeśli nie zostały udostępnione przez klienta ani uzyskane przez administratora)
  np. logowanie przez Facebooka; Kanały mediów społecznościowych (bliższe informacje patrz punkt 12)

 12. Zewnętrzni odbiorcy danych
  Kategorie zewnętrznych usługodawców (podmiotów przetwarzających):| Rodzaj danych Dostawcy usług IT
  Banki i podmioty obsługujące płatności: Informacje dotyczące płatności
  Operatorzy telekomunikacyjni: Adresy wysyłki
  Dostawcy usług IT w zakresie realizacji rezerwacji bonów: Szczegóły rezerwacji
  Google Analytics, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland: zanonimizowany adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej
  „Wtyczki portali społecznościowych”: (Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, siedziba główna pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA - reprezentowana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland): adres IP, adresy URL, pliki cookie i dane ustawień przeglądarki

 13. Przesyłanie do państw trzecich
  W ramach przetwarzania danych następujące dane są przesyłane do państw poza UE:
  Kraj | Zastosowanie | Rodzaje danych
  USA (EU-US Privacy Shield) | Google | Google Analytics: zanonimizowany adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej
  USA (EU-US Privacy Shield) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn | Wtyczki portali społecznościowych (po otrzymaniu zgody przez DoubleClick): adres IP, tytuł strony internetowej, informacje dotyczące przeglądarki, informacje o korzystaniu ze strony internetowej

 14. Okres przechowywania
  Klienci niezarejestrowani:
  Dane osobowe (zwłaszcza adres IP) (niezarejestrowanych) użytkowników strony internetowej są przechowywane przez 7 dni dla celów bezpieczeństwa IT.
  Klienci zarejestrowani (subskrybujący newsletter):
  Dane zarejestrowanych klientów są przetwarzane przez administratora zgodnie z powyższą podstawą prawną przez okres trwania stosunku umownego. Dane te mogą zostać w każdej chwili zmienione lub skasowane przez administratora. Umowa o korzystanie kończy się w każdym przypadku wraz z rezygnacją z subskrypcji newslettera, która prowadzi do natychmiastowego skasowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w „Informacji o ochronie danych" „Klient subskrybujący newsletter" na stronie www.viennahouse.com..

 15. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Art. 15 RODO „Dostęp”: Klient ma prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe.
  • Art. 16 RODO „Sprostowanie”: Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub do uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Art. 17 RODO „Usunięcie”: Klient ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ustęp 1 RODO.
  • Art. 18 RODO „Ograniczenie”: Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli spełnione są przyczyny wymienione w art. 18 ustęp 1 RODO.
  • Art. 20 RODO „Przenoszenie danych”: Klient ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Art. 21 RODO „Sprzeciw”: Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu.

 16. Prawo do wniesienia skargi
  Art. 77 RODO
  Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza to rozporządzenie.

 17. Organ nadzorczy
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stan na: 01.02.2020 r

Download PDF