Podział

Zarządy spółek Amber Baltic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółka Dzielona”) oraz Vienna House Amber Baltic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółka Przejmująca”), w związku z podpisaniem przez zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej planu podziału Spółki Dzielonej, wypełniając niniejszym obowiązek przewidziany w art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, publikują poniżej plan podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych.

Plan Podziału


Zarządy spółek Andels Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ( „Spółka Dzielona”) oraz Vienna House Andel’s Lodz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ( „Spółka Przejmująca”), w związku z podpisaniem przez zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej planu podziału Spółki Dzielonej, wypełniając niniejszym obowiązek przewidziany w art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, publikują poniżej plan podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych.

Plan Podziału


Zarządy spółek Vienna House Easy Cracow RE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: VHE Cracow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Krakowie ( „Spółka Dzielona”) oraz Vienna House Easy Cracow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( „Spółka Przejmująca”), w związku z podpisaniem przez zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej planu podziału Spółki Dzielonej, wypełniając niniejszym obowiązek przewidziany w art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, publikują poniżej plan podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych.

Plan Podziału