Usługi techniczne

  • Dostarczenie wytycznych dotyczących wystroju
  • Wyznaczenie standardów dla infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej (MEP)
  • Wyznaczenie standardów dla systemów informacyjnych
  • Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego / ochrony zdrowia i życia
  • Rekomendacje i wsparcie doświadczonych specjalistów w planowaniu hoteli
  • Pomoc w planowaniu przestrzennym i projektowaniu (wystrój wnętrz; umeblowanie i wyposażenie; infrastruktura mechaniczna, elektryczna i wodna; kuchnia, zaplecze, sprzęt IT i audio-wideo)
  • Okresowe przeglądy robót na każdym etapie
  • Pomoc w optymalizacji zużycia energii
  • Dostarczenie gotowych rozwiązań dla różnych marek