Umowy i Inwestycje

WARUNKI UMOWY:

  • Umowy o zarządzanie majątkiem
  • Umowy dzierżawy terminowej
  • Hybrydowe umowy dzierżawy
  • Umowa z opcją odstąpienia
  • Zakup indywidualnych nieruchomości jak i mniejszych portfolio liczących do 10 aktywów