Gaseste varianta perfecta

Gaseste varianta perfecta

Sosire

Plecare

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Salva

Atribuire

1 camera

2 oaspeti

 • Atribuire
 • Camere
  1
 • Adulti
  2
 • Copii
  0
Salva


INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR „Candidaturi”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Activitate de prelucrare
  Managementul candidaturilor

 2. Entitate responsabilă/angajator
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Sediul social: Dresdner Straße 87, 1200 Viena, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Scopul prelucrării datelor
  pe temeiul juridic al pregătirii contractului
  1. Administrarea procesului de prezentare a candidaturii
  2. Selectarea angajaților adecvați
  3. Documentarea procedurii corecte și corespunzătoare de selecție

 4. Temeiul juridic al prelucrării datelor
  1. Pregătirea contractului (art. 6, alin. 1, lit. b RGPD)
  2. Consimțământul (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD):: În cazul în care o candidatură nu are succes, candidatul își poate acorda în mod voluntar consimțământul ca angajatorul să-i păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani de la sfârșitul anului curent al candidaturii și angajatorul să îl contacteze ulterior, dacă este cazul. În plus, candidatul își poate acorda în mod voluntar consimțământul ca datele sale cu caracter personal să fie transmise și companiilor din cadrul grupului, pentru cazul în care acestea ar avea un post adecvat pentru el.
  3. interesul legitim al prelucrării datelor

 5. Evaluări ale aspectelor personale ale angajatorului („Profilare”)
  Angajatorul nu întreprinde nicio măsură de profilare în cadrul raportului de muncă.

 6. Obligația de punere la dispoziție a datelor
  Candidatul are obligația de a furniza în mod corect datele sale cu caracter personal.

 7. Procesul decizional automatizat
  Candidatul nu este supus niciunei decizii automatizate care să aibă efect juridic împotriva sa.

 8. Tipuri de date prelucrate
  furnizate de către candidat: Nume; Adresă de domiciliu; Adresă de e-mail; Telefon; Cetățenie; Data nașterii; Locul/țara nașterii; Sex; Fotografie; Stare civilă; Date privind calificările (studii); Angajatori anteriori; Poziție vizată; Referințe (scrisori de recomandare); Adeverințe de muncă

 9. Destinatari interni ai datelor
  Conducerea companiei, departamentul de resurse umane

 10. Destinatari externi ai datelor
  Datele cu caracter personal din cadrul grupului de companii sunt disponibile numai entităților, angajaților, precum și personalului auxiliar care necesită aceste date pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și legale, precum și pentru protejarea intereselor legitime. Procesatorii de comenzi primesc date numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinii respective. Toți procesatorii de comenzi sunt obligați contractual să respecte toate dispozițiile privind protecția datelor. O listă actuală a companiilor din cadrul grupului puteți găsi la viennahouse.com.
  Tuturor destinatarilor externi li se poate scrie și pot fi contactați în legătură cu problemele de protecție a datelor într-un mod standard, prin entitatea responsabilă, respectiv prin responsabilul acesteia cu protecția datelor.

 11. Transferul către terțe state
  Țărilor din afara UE nu le vor fi transmise niciun fel de date în contextul prelucrării datelor.

 12. Durata de stocare
  Pe temeiul juridic al pregătirii contractului: Datele electronice sunt prelucrate de angajator pe baza temeiului juridic menționat mai sus, precum și în conformitate cu dispozițiile legale (Legea privind egalitatea de tratament), în principiu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, până la 40 de luni după ocuparea postului (= 36 de luni posibile drepturi la despăgubiri + max. 4 luni durată de depunere a unei reclamații) și apoi vor fi șterse (cel puțin referințele personale). Datele fizice (pe suport de hârtie) vor fi distruse imediat după respingere.
  Pe temeiul juridic al consimțământului: În cazul în care un candidat și-a acordat consimțământul pentru ca aplicația sa să fie preînregistrată și trimisă în cadrul grupului, datele vor fi stocate până la revocare, cel mult pentru o perioadă de 5 ani de la sfârșitul anului curent al candidaturii și apoi vor fi șterse.

 13. Drepturile candidatului
  • Art.15 RGPD „Informații”: Candidatul are dreptul de a solicita informații despre procesul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.
  • Art. 16 RGPD „Rectificarea”: Candidatul are dreptul de a solicita rectificarea neîntârziată a datelor sale cu caracter personal înregistrate incorect sau completarea acestora.
  • Art. 17 RGPD „Ștergerea” : Candidatul are dreptul de a solicita ștergerea neîntârziată a datelor sale cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite motivele menționate în art. 17, alin. 1 din RGPD.
  • Art. 18 RGPD „Limitarea”: Candidatul are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite motivele menționate în art., 18 alin. 1 din RGPD.
  • Art. 20 RGPD „Portabilitatea datelor”: Candidatul are dreptul de a-și primi datele cu caracter personal într-un format structurat, accesibil și care poate fi citit prin programele de calculator.
  • Art. 21 RGPD „Opoziția”: Candidatul are dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe temeiul interesului legitim în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. e (Prelucrare în interes public) sau lit. f (Prelucrare pe baza unui interes legitim).

 14. Dreptul de reclamație
  Art. 77 RGPD
  Fiecare candidat are dreptul să depună reclamații la autoritatea de supraveghere dacă consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încălcă prezentul regulament.

 15. Autoritatea de supraveghere
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Versiune: 01.02.2020

Download PDF