Gaseste varianta perfecta

Gaseste varianta perfecta

Sosire

Plecare

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Salva

Atribuire

1 camera

2 oaspeti

 • Atribuire
 • Camere
  1
 • Adulti
  2
 • Copii
  0
Salva


INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU „Concursuri și campanii de marketing”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Activitate de prelucrare
  Organizarea de concursuri și realizarea de campanii de marketing pentru clienți

 2. Entitate responsabilă
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Sediul social: Dresdner Straße 87, A-1200 Viena, Austria
  Tel: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Scopul prelucrării datelor
  pe temeiul juridic al Îndeplinirii sau pregătirii contractului
  1. Acordarea posibilității de participare la campania de marketing (concurs), precum și îndeplinirea obligațiilor față de participant (participanți)
  2. Câștigarea de noi clienți și fidelizarea clienților existenți pentru distribuirea produselor și serviciilor VIENNA HOUSE, cât și servicii de buletine informative prin organizarea de concursuri și realizarea altor campanii de marketing

  pe temeiul juridic al intereselor legitime (predominante) ale VIENNA HOUSE: Publicitate directă
  1. Câștigarea de noi clienți și fidelizarea clienților existenți
  2. Difuzarea/redarea materialelor publicitare pentru (alte) articole și servicii ale VIENNA HOUSE prin publicitate directă („Scopuri de marketing”), în măsura permisă de lege
  3. Participarea la activități organizate, evenimente și sondaje în scopul publicității directe („Scopuri de marketing”)
  4. Evaluarea comportamentului utilizatorilor și a preferințelor personale ale clienților pentru difuzarea publicității orientate, pentru evitarea pierderilor prin dispersare (prin utilizarea profilării, a se vedea punctul 9)

 4. Modificările scopului (Transfer)
  Publicitate directă: : VIENNA HOUSE informează că datele cu caracter personal ale clienților vor fi prelucrate și în scopuri de publicitate directă (inclusiv profilare). Prin publicitatea directă, VIENA HOUSE dorește să favorizeze distribuția produselor și a serviciilor promovate (proprii sau străine). În acest scop, aceste date nu vor fi transmise niciunei părți terțe (neasociate grupului). Nu există nicio incompatibilitate cu scopul colectării inițiale a datelor.

 5. Opunerea l prelucrarea în scopuri de publicitate directă
  Clientul poate să se opună utilizării datelor sale cu caracter personal pentru publicitatea directă (inclusiv profilare) în orice moment și fără indicarea motivelor entității responsabile. Obiecția are ca efect faptul că în viitor VIENNA HOUSE nu va mai prelucra în aceste scopuri datele cu caracter personal ale clientului.

 6. Temeiul juridic al prelucrării datelor
  1. Participarea la concursuri: Îndeplinirea sau pregătirea contractului
  2. Publicitatea directă (inclusiv profilarea) și interesele legitime predominante ale VIENNA HOUSE (a se vedea punctul 8)

 7. Descrierea intereselor legitime (predominante) în scopuri de publicitate directă:
  VIENNA HOUSE prelucrează datele clienților (însă nu și pe cele din categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 RGPD („date sensibile”)) pentru a le utiliza și în scopuri de publicitate directă pentru (alte) produse ale VIENNA HOUSE (a se vedea și punctul 5). Datele copiilor vor fi prelucrate numai după acordarea consimțământului de către tutori. VIENNA HOUSE are un interes legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de publicitate directă (considerentul 47, ultimul aliniat al RGPD). În acest context sunt prelucrate în mod exclusiv datele despre clienți de care VIENNA HOUSE dispune din relația contractuală și pentru care termenul de stocare nu a expirat. Pentru aceasta nu se prelungește termenul de stocare. Scopul principal al prelucrării datelor este câștigarea clienților, cu scopul de a reveni într-o relație (pre-)contractuală, și cel de fidelizare a clienților. În acest sens, VIENNA HOUSE acționează pe baza libertății de dobândire protejate constituțional (art. 6 Legea națională privind drepturile cetățenilor) și a libertății de comunicare (în special art. 10 Protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care protejează și măsurile publicitare) și pe drepturile conferite prin
  • pentru trimiterea publicității poștale;
  • pentru apelurile telefonice publicitare după acordarea consimțământului;
  • pentru trimiterea poștei electronice după acordarea consimțământului;
  • pentru trimiterea poștei electronice conform art. 107 alin.3 din Legea telecomunicațiilor.
  La utilizarea aceste date, VIENNA HOUSE respectă cerințele Legii telecomunicațiilor, în special art. 107 din Legea telecomunicațiilor.

  • Prelucrării datelor în cadrul concernului/grupului de companii:
  VIENNA HOUSE face parte dintr-un grup de companii. Pentru a-și îndeplini numeroasele obligațiile, VIENA HOUSE cooperează cu companiile asociate grupului. VIENNA HOUSE are un interes legitim predominant în acest sens (considerentul 48 al RGPD). Datele cu caracter personal obținute în cadrul grupului de companii sunt disponibile numai entităților care au nevoie de aceste date pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și legale, precum și pentru protejarea intereselor legitime. Aceste entități sunt obligate contractual să respecte toate prevederile privind protecția datelor.

 8. Evaluări ale aspectelor personale ale clientului („Profilare”)
  „Colectarea și stocarea”: În scopul optimizării asistenței acordate clienților, VIENNA HOUSE stochează activitățile clienților (de ex., comenzi, reclamații etc.), astfel încât să se poată lua măsuri relevante și direcționate în scopul îmbunătățirii satisfacției și loialității clienților, precum și pentru a personalizarea serviciului.

  Evaluări ale aspectelor personale ale clientului: În scopul evitării pierderilor prin dispersare (și a minimizării prelucrărilor de date) în marketingul direct, VIENNA HOUSE stochează comportamentul la întrebări, reacțiile la oferte și deduce din acesta anumite interese personale. VIENNA HOUSE utilizează aceste interese evaluate pentru a le oferi clienților oferte și materiale publicitare specifice bazate pe interese, în special pentru crearea unei conexiuni cu clienții, pentru a evita astfel pierderile prin dispersare în timpul publicității.

 9. Opoziția față de „Profilare”
  Clientul poate să se opună utilizării datelor sale cu caracter personal în scopuri de profilare, în orice moment și fără indicarea motivelor entității responsabile. Obiecția are ca efect faptul că în viitor VIENNA HOUSE nu va mai prelucra în scopuri de profilare datele cu caracter personal ale clientului.

 10. Obligația de punere la dispoziție a datelor
  Clienților nu li se aplică nicio obligație a noastră de punere la dispoziție a datelor.

 11. Procesul decizional automatizat
  Clientul nu este supus niciunei decizii automatizate care să aibă efect juridic împotriva sa.

 12. Tipuri de date prelucrate
  care se prezintă de către client: Prenumele și numele; Adresă(e); Țară; Adresă(e) de e-mail; Ziua și data nașterii; Hotel în care a fost cazat; Datele sejurului la hotel

 13. Destinatari externi ai datelor
  Companii ale grupului: O listă a companiilor actuale asociate grupului găsiți pe pagina de internet.

 14. Transferul către statele terțe
  În cadrul concursurilor și a altor campanii de marketing, țărilor din afara UE nu le vor fi transmise niciun fel de date în contextul prelucrării datelor.

 15. Durata de stocare
  Toți participanții: Datele sunt prelucrate de VIENNA HOUSE pe baza temeiului juridic menționat mai sus, în principiu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 24 de luni după acordarea premiului/terminarea campaniei și apoi vor fi șterse (cel puțin referințele personale).
  Câștigătorii/beneficiarii serviciilor: Datele sunt prelucrate de VIENNA HOUSE pe baza temeiului juridic menționat mai sus, în principiu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, încă 30 de luni după acordarea premiilor, respectiv după terminarea prestării serviciilor din campaniile de marketing (= 24 de luni posibile drepturi la despăgubiri + max. 6 luni durată de depunere a unei reclamații) și apoi vor fi șterse (cel puțin referințele personale). Ulterior, prelucrarea datelor cu caracter personal a posibilelor date de facturare se mai face până la sfârșitul obligațiilor legale de stocare (în prezent, o durată de bază de 7 ani).

 16. Drepturile clientului
  • Art.15 RGPD „Informații”: Clientul are dreptul de a solicita informații despre procesul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.
  • Art. 16 RGPD „Rectificarea”: Clientul are dreptul de a solicita rectificarea neîntârziată a datelor sale cu caracter personal înregistrate incorect sau completarea acestora.
  • Art. 17 RGPD „Ștergerea”: Clientul are dreptul de a solicita ștergerea neîntârziată a datelor sale cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite motivele menționate în art. 13 alin. 17 din RGPD.
  • Art. 18 RGPD „Limitarea”: Clientul are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite motivele menționate în art. 18 alin. 1 din RGPD.
  • Art. 20 RGPD „Portabilitatea datelor”: Clientul are dreptul de a-și primi datele cu caracter personal într-un format structurat, accesibil și care poate fi citit prin programele de calculator.
  • Art. 21 RGPD „Opoziția”:Opoziția față de profilare: Clientul are dreptul de a obiecta în orice moment împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de profilare.
   Opoziția față de publicitatea directă: Clientul are dreptul de a obiecta în orice moment împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de publicitate directă.

 17. Dreptul de reclamație
  Art. 77 RGPD Art. 24 Legea privind protecția datelor
  Fiecare client are dreptul să depună reclamații la autoritatea de supraveghere dacă consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încălcă prezentul regulament.

 18. Autoritatea de supraveghere
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Versiune: 01.02.2020

Download PDF