Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť

Promokód

Please select

Save code

Právne oznámenie

Vienna House Easy Bratislava

POSKYTNUTIE PODĽA § 25 MEDIÁLNEHO ZÁKONA OZNAČENIE PODĽA UGB a ECG

Vlastník stránky

VHE Bratislava s.r.o. 
Galvaniho ul. 28
821 04 Bratislava
SLOVAKIA

Orgán oprávnený na zastupovanie

Johanna Weichselbaumer, CFO
Daniel Ross, CIO

Kontaktné informácie

Tel: +421 2 322 99 100 
Fax: +421 2 322 99 530 
E-Mail: [email protected]
IČO: 36719323
DIČ: SK2022306077

Príslušné miesta

Okresného súdu Bratislava I, Slovenská republika,  43878/B/ Commercial Court of Bratislava 1, Slovakia, 43878/B

Bank details

Tatrabanka a.s.
IBAN: SK11 0900 0000 0006 3062 4547
BIC: GIBASKBX

Oblasť činnosti

Hoteliérstvo, hotelový manažment 

Informácie k online riešeniu sporov podľa zákona AstG (zákon o zdaňovaní vzťahov k zahraničiu) a nariadenia o online platforme riešenia sporov

Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosti na online platforme riešenia sporov EÚ: http://ec.europa.eu/odr. Sťažnosti môžete doručiť aj priamo nám na nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected].

Zameranie webovej stránky „Redakčná politika“

Webová stránka www.viennahouse.com slúži na propagovanie a reprezentáciu spoločnosti, ako aj rezervačný portál. 

Informácie a vylúčenie ručenia

Z hľadiska technických parametrov internetu nepreberáme žiadne ručenie za autentickosť, správnosť a úplnosť informácií zverejnených na internete. Neručíme tiež za dostupnosť alebo prevádzku predmetnej domovskej stránky a jej obsahov.

Akékoľvek ručenie za bezprostredné, nepriame alebo iné škody, nezávisle od ich príčiny, ktoré vyplývajú z používania alebo nedostupnosti údajov a informácií tejto domovskej stránky, sú, pokiaľ to umožňuje zákon, vylúčené.

Obsah tejto domovskej stránky je chránený autorským právom. Informácie sú určené len na osobné použitie. Akékoľvek ďalšie využívanie, najmä uchovávanie v databázach, rozmnožovanie a akákoľvek forma komerčného využívania, ako aj poskytovanie tretím stranám – aj čiastočne alebo v prepracovanej forme – bez súhlasu príslušnej organizácie je zakázané. Akékoľvek vkladanie jednotlivých stránok našej ponuky do cudzích rámcov (frames) je zakázané.

Pokiaľ sú v obsahu uvedené označenia osôb len v mužskom tvare, tieto sa rovnako vzťahujú na ženy a na mužov.