Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


Všeobecná informácia o ochrane osobných údajov

Vienna House Hotelmanagement GmbH

Teší nás váš záujem o našu spoločnosť, ako aj o našu webovú stránku www.viennahouse.com. Spoločnosť Vienna House Hotelmanagement GmbH, s adresou Dresdner Straße 87,1200, Wien, FN 283788k, (ďalej ako „VIENNA HOUSE“), prevádzkuje pre svojich zákazníkov a záujemcov online portál na webovej stránke „www.viennahouse.com“. Podrobnejšie informácie o VIENNA HOUSE nájdete v Tiráž na tejto stránke.

Táto informácia o ochrane osobných údajov platí pre akékoľvek spracúvanie údajov vykonávané v našich dcérskych hoteloch alebo v hoteloch pod našou správou, rovnako tiež pre ponuky pre zákazníkov šírené na online portáli, rezervačné webové stránky a služby zasielania informačných letákov v mene spoločnosti VIENNA HOUSE.

Spoločnosť VIENNA HOUSE je súčasťou skupiny podnikov. Na plnenie svojich záväzkov spolupracuje VIENNA HOUSE aj s ostatnými koncernovými spoločnosťami. Zoznam hotelov prevádzkovaných pod značkou VIENNA HOUSE, a ktoré spadajú do oblasti platnosti tejto informácie o ochrane osobných údajov, nájdete tu. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje..

Predmet informácie

V tejto všeobecnej informácii o ochrane osobných údajov uvádzame a objasňujeme náš zásadný postoj k ochrane osobných údajov a všeobecné bezpečnostné opatrenia. Plnenie našich právnych záväzkov na ochranu osobných údajov berieme vážne, a preto pre jednotlivé ponuky pre zákazníkov osobitne vytvárame informácie o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria integrálnu súčasť tejto informácie o ochrane údajov. Bližšie informácie a odkaz na tieto dokumenty nájdete pod „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa ponúk pre zákazníkov“.

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby. Takéto údaje sú napríklad vaše meno, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo a iné, ako aj všetky používateľské údaje, ktoré budú spoločnosti VIENNA HOUSE poskytnuté pri registrácii a zriadení vášho zákazníckeho účtu.

Naše skupiny zákazníkov sú:


Bezpečnostné opatrenia

VIENNA HOUSE rešpektuje súkromie používateľov svojich webových stránok. Ochrana vašich osobných údajov a informácií, ktoré môžu viesť k zisteniu vašej identity, má pre nás osobitný význam. Cieľom spoločnosti VIENNA HOUSE je neustále spĺňať očakávania svojich zákazníkov na naše produkty a služby. K tomu patrí aj zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám boli zverené v rámci nášho vzťahu so zákazníkom, a to s maximálnou starostlivosťou a náležitou zodpovednosťou. Zaväzujeme sa, že vaše údaje budeme chrániť podľa aktuálne platných zákonov o ochrane osobných údajov. To platí najmä v prípade našej spolupráce s partnermi a tretími stranami.

Z tohto dôvodu preto tiež nepretržite pracujeme na kontrole a zdokonaľovaní našich smerníc pre technické a fyzické zabezpečenie. V systéme manažérstva bezpečnosti informácií „Information Security Management System“ – skrátene „ISMS“, sme prostredníctvom pravidiel a opatrení implementovali preventívne bezpečnostné opatrenia, aby na všetkých webových stránkach a serveroch prevádzkovaných spoločnosťou VIENNA HOUSE boli vaše osobné údaje chránené pred neúmyselnou stratou, zneužitím a pozmenením, zatiaľ čo sú podrobované našej kontrole.

Dodržiavanie nariadení o ochrane osobných údajov zabezpečujeme tiež pravidelnými školeniami našich zamestnancov a písomným zaviazaním zamestnancov a externých sprostredkovateľov k povinnosti zachovávať dátové tajomstvo.

Maloleté osoby

Naším úmyslom nie je neoprávnené zaznamenávanie osobných údajov maloletých osôb. Bohužiaľ však ešte vždy nevieme overiť vek osôb, ktoré navštívia a používajú naše webové stránky. Ak nám maloletá osoba poskytne svoje údaje bez súhlasu zákonného zástupcu, požiadame ho, aby sa na nás obrátil, takže tieto údaje je možné vymazať a maloletá osoba už nemôže byť z našej strany kontaktovaná (napr. reklamné materiály). Kontakt: [email protected]

Informácia o ochrane osobných údajov podľa skupín zákazníkov

Na plnenie našej zákonnej povinnosti informovať o ochrane osobných údajov sme pre naše skupiny zákazníkov za účelom lepšej čitateľnosti a transparentnosti vypracovali osobitné informácie o ochrane osobných údajov. Kliknutím na odkaz „Informácia o ochrane osobných údajov“, uvedený pri skupine zákazníkov, bude používateľ presmerovaný na príslušný dokument.

V informáciách o ochrane údajov podľa ponúk pre zákazníkov podrobne informujeme o tom,
 • Kto sme a ako sa s nami môžete skontaktovať
 • Na aké produkty sa informácia o ochrane osobných údajov vzťahuje
 • Aké kategórie osobných údajov spracúvame
 • Z akých zdrojov získavame údaje
 • Na aké účely spracúvame osobné údaje (aj v rámci skupiny podnikov)
 • Na akom právnom základe to robíme
 • Prípadne komu poskytujeme osobné údaje
 • Ako dlho uchovávame osobné údaje
 • Aké práva vám prislúchajú, čo sa týka spracovaných osobných údajov
Pokiaľ v informáciách o ochrane osobných údajov upozorňujeme na to, že spracúvanie údajov vykonávame na základe vášho súhlasu, potom sa samozrejme predpokladá, že ste nám tento súhlas účinne udelili. Ak nemáme k dispozícii súhlas, spracúvanie údajov týkajúce sa Vašej osoby, na ktoré je potrebný súhlas, nebudeme vykonávať.

Samozrejme, naše online ponuky (webové stránky) je možné navštíviť aj bez toho, aby sa zadávali údaje k osobe používateľa. V takomto prípade, ale aj v prípade využívania online ponuky registrovanými používateľmi, budú prístupové údaje uložené bez toho, aby odkazovali na konkrétnu osobu (napr. názov poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej používateľ navštívil webové stránky, anonymizovaná IP adresa, dátum a čas návštevy). Informácie o ochrane osobných údajov k tomuto spôsobu spracúvania údajov nájdete v „Informácia o súboroch cookie“ . V tejto informácii sú uvedené aj vyhlásenia týkajúce sa „sociálnych pluginov“, pomocou ktorých sa obsahy našej webovej stránky môžu zdieľať s inými zdieľanými webovými stránkami.

Kontakt

Ak chcete aktualizovať svoje údaje, používanie údajov alebo ak chcete aktualizovať preferovaný spôsob komunikácie alebo ak už od spoločnosti VIENNA HOUSE nechcete dostávať žiadne marketingové oznámenia, môžete nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom:
 • E-mailom na: office[a]viennahouse.com
 • Telefonicky: +43-1-333 73 73 -0
 • Poštou na adresu: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
Pokiaľ máte poznámky alebo otázky ohľadom ochrany údajov v spoločnosti VIENNA HOUSE alebo k našim informáciám o ochrane osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • E-mailom na: dataprivacy[a]viennahouse.com
 • Telefonicky: +43-1-333 73 73 -0
Stav: 01.02.2020

Download PDF