INFORMÁCIA O SÚBOROCH COOKIE

 1. Poskytovateľ služieb:
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefón: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 2. Čo sú súbory cookie?
  Z technického hľadiska sú internetové pripojenia anonymné. Poskytovateľ služieb nedokáže zistiť identitu návštevníkov svojej webovej stránky bez dodatočných mechanizmov. V prípade súboru cookie ide o malý dátový súbor (textový súbor), ktorý vytvára webový server, odosiela internet a ktorý sa pomocou vášho prehliadača uloží do vášho koncového zariadenia. Webová stránka používa „súbory cookie“ najmä na to, aby dokázala opätovne rozpoznať používateľov príp. ich koncové zariadenia, ukladať preferencie používateľa alebo informácie počas prehliadania alebo v prípade návratu. Súbory cookie sa okrem toho používajú aj na zobrazovanie reklamy na základe správania a spravovanie zobrazovaných obsahov.

 3. Aké typy súborov cookie existujú?
  • Súbory cookie prvej strany Sú odosielané a čítané výlučne doménou poskytovateľa služieb.
  • Súbory cookie tretích strán Sú odosielané a čítané doménami iných poskytovateľov služieb.
  • Relačné súbory cookie (session-id – id relácie) Dočasné súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Relačné súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznanie pohybu používateľa po webovej stránke, takže informácie zostanú zachované. Bez súborov cookie nemajú webové stránky „schopnosť zapamätania“.
  • Trvalé súbory cookie Trvalé súbory cookie, ktoré sa musia vymazať ručne alebo sa vymažú po uplynutí určitého času. Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať používateľa a jeho nastavenia: napr. výber jazyka, preferencie menu, interné záložky alebo obľúbené položky.

 4. Ako môže používateľ odmietnuť súbory cookie?
  Informácie ku správe súborov cookie nájdete v časti Pomocník vášho prehliadača alebo v príručke vášho koncového zaradenia (tablet, smartfón atď.), napr.
  • Chrome: chrome://settings/content/cookies
  • Firefox: about:preferences#privacy
  • Safari: nastavenia:ochrana osobných údajov:súbory Cookie a iné údaje webovej stránky
  • Microsoft Edge: Symbol vpravo hore s tromi bodmi: Nastavenia: Údaje prehliadača

 5. Obmedzenie funkcie
  Ak používanie súborov cookie nie je dovolené, niektoré funkcie (najmä prihlásenie) a stránky nebudú fungovať podľa očakávania.

 6. Ako môže používateľ vymazať súbory cookie?
  Bežné prehliadače umožňujú používateľovi (väčšinou v časti „Nastavenia“ alebo „Ochrana osobných údajov“) vymazanie už uložených súborov cookie.

 7. Kedy môže poskytovateľ služieb používať súbory cookie?
  Poskytovateľ služieb je oprávnený ukladať na koncové zariadenie (informovaného) používateľa súbor cookie, ktorých jediným účelom je vykonanie alebo uľahčenie prenosu správy cez elektronickú komunikačnú sieť, alebo, pokiaľ je to nevyhnutné, poskytnúť účastníkovi alebo používateľovi službu, ktorú si výslovne želá (článok 5 ods. 3 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách). Článok 29 skupiny pre ochranu osobných údajov v stanovisku č. 4/2012 k výnimke z požiadaviek na súhlas so súbormi cookie vyhlásil nasledujúce súbory cookies za povolené:
  • Používateľské súbory cookie (ID relácie) ako súbory cookie prvej strany na sledovanie zadaných údajov používateľa pri vyplňovaní online formulárov, nákupných košíkov atď. počas trvania relácie alebo trvalé súbory cookie, ktoré sú v niektorých prípadoch obmedzené na niekoľko hodín
  • Autentifikačné súbory cookie na identifikáciu používateľov po prihlásení počas trvania relácie
  • Súbory cookies pre bezpečnosť používateľa, ktoré sa používajú na odhalenie zneužitia autentifikácie na obmedzené trvanie
  • Súbory cookie prehrávačov mediálnych obsahov, ktoré slúžia na ukladanie technických údajov na prehrávanie video a audio obsahov počas trvania relácie
  • Súbory cookie vyrovnávajúce zaťaženie počas trvania relácie
  • Súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania, napr. nastavenia jazyka alebo typu písma, počas trvania relácie (alebo trochu dlhšie)
  • Súbory cookie tretích strán na zdieľanie obsahu pomocou sociálnych pluginov pre prihlásených členov sociálnej siete.
  Okrem toho je potrebný súhlas používateľa na ukladanie súborov cookie.

 8. Aké súbory cookie prvej strany sa používajú?
  • Session ID Cookie PHPSessID
   Poskytovateľ služieb používa toto ID na spracovanie požiadaviek používateľa, pre ktorého bola príslušná relácie vytvorená. Pri prvej návšteve stránky sa používateľovi udelí identifikátor (ID) relácie a uloží sa do súboru cookie. Pri ďalších návštevách je tento identifikátor poskytnutý pre opätovné rozpoznanie relácie používateľa.
   Životnosť: Zatvorením príslušného prehliadača
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
  • Súbor cookie prihlásenia pri zaregistrovaných používateľoch
   Pri prihlásení zaregistrovaného online používateľa sa vytvorí prepojenie medzi zaregistrovaným používateľom a súborom cookie ID relácie.
   Životnosť: Zatvorením príslušného prehliadača
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
  • Súbor cookie automatického prihlásenia pri zaregistrovaných používateľoch Login_SSO
   Obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý slúži na opätovnú identifikáciu koncového zariadenia prihláseného používateľa pri nasledujúcich návštevách a umožňuje prenos stavu prihlásenia používateľa na inú doménu. (Single Sign-On)
   Životnosť: Zostáva zachovaný, kým ho používateľ aktívne nevymaže.
   Právny základ: Aktívne konanie zaregistrovaného používateľa, a tým súhlas so želanou službou.
  • Privacy policy (Zásady ochrany osobných údajov)
   Uloží stav, že používateľ súhlasil s uložením súboru cookie zásad ochrany osobných údajov.
   Životnosť: 60 dní
   Právny základ: Súhlas

 9. Aké známe súbory cookie tretích strán sa používajú?
  • Google Analytics, , služby spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
   • _ga a _git: Súbory cookie na rozlíšenie používateľov Životnosť:_ga: 2 roky, _git: 24 hodín;
   • _gat: Súbor cookie na obmedzenie počtu požiadaviek Životnosť: 10 minút;
   • _utma: Súbor cookie prvej a poslednej návštevy, počet návštev Životnosť: Neobmedzene;
   • _utmb: Súbor cookie pre časovú pečiatku na vyvolanie webovej stránky, s _utmc môže tento súbor cookie poskytnúť informáciu o trvaní návštevy používateľa. Životnosť: Do ukončenia relácie;
   • _utmc: Súbor cookie pre časovú pečiatku na opustenie webovej stránky, s _utmb môže tento súbor cookie poskytnúť informáciu o trvaní návštevy používateľa. Životnosť: 30 minút;
   • _utmk: Obsahuje hash hodnotu o všetkých UTM súboroch cookie služby Google Analytics; Životnosť: Neobmedzene;
   • _utmz: Obsahuje informáciu o tom, odkiaľ používateľ prišiel, predtým než navštívil analyzovanú stránku; Životnosť: Neobmedzene;
   • DoubleClick: Obohatenie demografických údajov pre používateľov vlastnej webovej stránky; Životnosť: 6 mesiacov;
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
   Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
   http://www.google.com/intl/policies/privacy
   Zaznamenávaniu a spracúvania údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť nainštalovaním nasledujúcich odkazov:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Sociálny plugin Facebook
   Identifikovateľný na základe loga spoločnosti Facebook alebo „symbolu Like“ („Páči sa mi to“). Už pri načítaní našej webovej stránky a súčasnom prihlásení používateľa do používateľského účtu na Facebooku sa vytvorí spojenie so sieťou Facebook. Prostredníctvom spojenia sa môžu prenášať špecifické údaje prehliadača a ukladať súbory cookie tretích strán spoločnosti Facebook, ktoré okrem iného dokážu identifikovať prehliadač používateľa. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nie sme informovaní o úplnom obsahu prenášaných údajov, ako ani o ich používaní spoločnosťou Facebook.
   Facebook Connect:
   Služba, ktorá používateľom sociálnej siete Facebook umožňuje prihlasovať sa do našich webových stránok prostredníctvom ich facebookového profilu bez toho, aby si museli vytvoriť samostatný účet.
   Facebook Impressions
   Report o tom, ako často bolo prezeraný obsah, správa atď., ako boli zobrazené v súvislosti so sociálnou sieťou.
   Životnosť: Odhlásenie používateľa z používateľského účtu na Facebooku
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: http://facebook.com/policy.php

  • Sociálny plugin Instagram , 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, Hlavné sídlo spoločnosti na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA - v zastúpení spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC., Wilton Place, Dublin 2, Irland

   Vkladanie pluginov sietí a služieb Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn na zdieľanie reklamných obsahov tejto webovej stránky. Identifikovateľné na základe príslušného loga. Údaje sa prenášajú až po kliknutí na ikonu. Kliknutím na príslušné tlačidlo sa vytvorí spojenie s účtom poskytovateľa služieb. Prostredníctvom spojenia sa môžu prenášať špecifické údaje prehliadača a ukladať súbory cookie tretích strán sociálnej siete Instagram, ktoré okrem iného dokážu identifikovať prehliadač používateľa
   Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ nemáme žiadny vplyv na nastavené súbory cookie a nie sme informovaní o úplnom obsahu prenášaných údajov, ako ani o ich používaní poskytovateľmi služieb.
   Životnosť: Odhlásenie používateľa z používateľského účtu na Instagrame
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete Twitter: https://twitter.com/privacy
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Youtube: https://policies.google.com/privacy
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  • Atriba; Bing; The Hotel Network; Yandex; AB Tasty
   Uložené budú súbory cookie relácie, online aktivity na sledovanie pohybov (kliknutia) používateľov na reklamy/tlačidlá inzerátov na vyhodnotenie marketingových kampaní a identifikovanie záujmov používateľov.
   Životnosť: 2 roky
   Právny základ: Článok 5 ods. 3 (Informácia)
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete Adtriba: https://privacy.adtriba.com/
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete Bing: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete The Hotel Network: https://www.thehotelsnetwork.com
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete Yandex: https://yandex.com/legal/privacy
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sociálnej siete AB Tasty: https://www.abtasty.com/terms-of-use/

  Download PDF