Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť

TIRÁŽ

POSKYTNUTIE PODĽA § 25 MEDIÁLNEHO ZÁKONA OZNAČENIE PODĽA UGB a ECG

Vlastník stránky

Vienna House Hotelmanagement GmbH
Dresdner Straße 87
1200 Wien
AUSTRIA

  

Kontaktné informácie

Telefón: +43 1 333 73 73-0 
Fax: +43 1 333 73 73-13
E-mail: [email protected]
Web: www.viennahouse.com
IČ DPH: ATU 16179800

Príslušné miesta

Registrový súd: Obchodný súd vo Viedni

Dozorný orgán: Magistrát mesta Viedeň ako živnostenský orgán

Použité právne predpisy: Živnostenský poriadok (GewO) nájdete na stránke www.ris.bka.gv.at

Komora: Obchodná komora Viedeň, odvetvie cestovného ruchu a voľného času

Oblasť činnosti

Hoteliérstvo, hotelový manažment a projektová činnosť

Informácie k online riešeniu sporov podľa zákona AstG (zákon o zdaňovaní vzťahov k zahraničiu) a nariadenia o online platforme riešenia sporov

Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosti na online platforme riešenia sporov EÚ: http://ec.europa.eu/odr. Sťažnosti môžete doručiť aj priamo nám na nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected].

Zameranie webovej stránky „Redakčná politika“

Webová stránka www.viennahouse.com slúži na propagovanie a reprezentáciu spoločnosti, ako aj rezervačný portál. 

Informácie a vylúčenie ručenia

Z hľadiska technických parametrov internetu nepreberáme žiadne ručenie za autentickosť, správnosť a úplnosť informácií zverejnených na internete. Neručíme tiež za dostupnosť alebo prevádzku predmetnej domovskej stránky a jej obsahov.

Akékoľvek ručenie za bezprostredné, nepriame alebo iné škody, nezávisle od ich príčiny, ktoré vyplývajú z používania alebo nedostupnosti údajov a informácií tejto domovskej stránky, sú, pokiaľ to umožňuje zákon, vylúčené.

Obsah tejto domovskej stránky je chránený autorským právom. Informácie sú určené len na osobné použitie. Akékoľvek ďalšie využívanie, najmä uchovávanie v databázach, rozmnožovanie a akákoľvek forma komerčného využívania, ako aj poskytovanie tretím stranám – aj čiastočne alebo v prepracovanej forme – bez súhlasu príslušnej organizácie je zakázané. Akékoľvek vkladanie jednotlivých stránok našej ponuky do cudzích rámcov (frames) je zakázané.

Pokiaľ sú v obsahu uvedené označenia osôb len v mužskom tvare, tieto sa rovnako vzťahujú na ženy a na mužov.